Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 37- 2018 (10/09/2018 – 16/09/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 10-09-2018
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ)  Ngô Văn Phong  B.015
10:30 Họp giao ban Tháng 9/2018. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Hiền, Lộc, Thao, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Dần, Thúy (VP); Phệt (43-45); Ngọc (135); Dương (Q8)  Ngô Văn Phong  B.015
14:00 Xây dựng kế hoạch và proposal Ngày hội thông tin thực tập. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương (HTSV)  Huỳnh Thúc Định  B.015
THỨ BA / 11-09-2018
09:00 Làm việc với Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) về chương trình hợp tác. Thành phần dự: Đ/c Định (BGĐ); Xương, Hiền (HTSV); đại diện Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS). Huỳnh Thúc Định B.015
10:30 Họp Cộng tác viên và sinh viên thực tập tại TT.HTSV. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Hiền (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.015
13:30 Báo cáo công tác chuẩn bị về công tác phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên Đại học Vừa làm vừa học. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong A.015
14:00 Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4. Thành phần dự: Xương, Hiền, Lộc, Thao, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân (VP); Phệt, Tuấn, Cường, Sa (43-45); Ngọc, Hà (135); Tấn, Nhung, Thanh Phương (NK); Pha (Gia Phú); Tùng (59C) (Các viên chức theo danh sách) Trần Thế Hoàng A.103
THỨ TƯ / 12-09-2018
08:00 Lớp kỹ năng mềm “Kỹ năng hiểu bản thân”. Báo cáo viên: Đoàn Ngọc Hưng. Thành phần dự: Định (BGĐ); Hiền (HTSV); Cộng tác viên và sinh viên đăng ký tham dự Huỳnh Thúc Định B.108
09:00 Họp về công tác phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên Đại học Vừa làm vừa học. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Xương, Hiền, Lộc (HTSV). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
10:00 Gửi báo cáo về đề án Học kỳ trải nghiệm tại doanh nghiệp. Thành phần dự: Định (BGĐ); Hiền (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.014
13:30 Khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4. Thành phần dự: Xương, Hiền, Lộc, Thao, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân (VP); Phệt, Tuấn, Cường, Sa (43-45); Ngọc, Hà (135); Tấn, Nhung, Thanh Phương (NK); Pha (Gia Phú); Tùng (59C) (Các viên chức theo danh sách) Trần Thế Hoàng A.103
THỨ NĂM / 13-09-2018
10:00 Gửi báo cáo về đề án Học kỳ trải nghiệm tại doanh nghiệp. Thành phần dự: Định (BGĐ); Hiền (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.014
13:30 Khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4. Thành phần dự: Xương, Hiền, Lộc, Thao, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân (VP); Phệt, Tuấn, Cường, Sa (43-45); Ngọc, Hà (135); Tấn, Nhung, Thanh Phương (NK); Pha (Gia Phú); Tùng (59C) (Các viên chức theo danh sách) Trần Thế Hoàng A.103
THỨ SÁU / 14-09-2018
07:30 Chương trình thăm quan thực tế doanh nghiệp dành cho sinh viên lớp CLC – ĐHCQ Khóa 41 tại Công ty Ernst & Young Việt Nam. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Hiền, Lộc (HTSV); Cố vấn học tập; sinh viên lớp KNC01K41 và KIC03K4 Ngô Văn Phong Bitexco Financial Tower – Tầng 28, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. HCM
08:00 Chương trình thăm quan thực tế doanh nghiệp dành cho sinh viên lớp CLC – ĐHCQ Khóa 41 tại Unilever Vietnam. Thành phần dự: Thịnh, Thao (HTSV); Cố vấn học tập; sinh viên lớp IBC04K41 và IBC05K41.

Xe xuất phát tại Hồ Con Rùa.

– Lớp IBC04 K41: 06g30;

– Lớp IBC05 K41: 08g30.

Huỳnh Thúc Định Unilever Vietnam,156 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7
08:00 Hội nghị các nhà tuyển dụng Khoa Tài Chính – UEH năm 2018. Thành phần dự: Đ/c Định (BGĐ); Xương (HTSV) Phan Thị Bích Nguyệt A.205
13:30 Khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4. Thành phần dự: Xương, Hiền, Lộc, Thao, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân (VP); Phệt, Tuấn, Cường, Sa (43-45); Ngọc, Hà (135); Tấn, Nhung, Thanh Phương (NK); Pha (Gia Phú); Tùng (59C) (Các viên chức theo danh sách) Trần Thế Hoàng A.103
14:00 Họp báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Cải tạo ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ); Ngọc (135) Phan Thị Bích Nguyệt A.105
14:00 Làm việc với Công ty AFR Solutions (Nhật Bản) về chương trình hợp tác. Thành phần dự: Đ/c Định, Xương, Lộc (HTSV); đại diện Công ty AFR Solutions. Huỳnh Thúc Định B.014
THỨ BẢY / 15-09-2018
08:00 Lễ Khai giảng Khóa 44 – ĐHCQ. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Trang phục: theo quy định. Nguyễn Đông Phong A.116
08:00 Chương trình thăm quan thực tế doanh nghiệp dành cho sinh viên lớp CLC – ĐHCQ Khóa 41 tại Công ty CP Cảng Tân Cảng – Hiệp Phước. Thành phần dự: Đ/c Thảo (QLĐT-CTSV); Định (BGĐ); Xương, Lộc, Thịnh (HTSV); Cố vấn học tập; sinh viên lớp ADC01K41 và ADC03K41. Xe xuất phát tại Hồ Con Rùa lúc 06g30. Huỳnh Thúc Định Hiệp Phước, Nhà Bè
10:30 Khai trương và lấy ý kiến phòng mẫu tại Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ); Ngọc (135); Phệt (43-45) Nguyễn Đông Phong KTX 135
CN/ 16-09-2018
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC