Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 37 – 2017 (11/09/2017 – 17/09/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 11-09-2017
THỨ BA/ 12-09-2017
9:00 Họp tăng cường các giải pháp thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên hệ Đại học chính quy. Thành phần dự: Đ/c Phong, Hằng (BGĐ); Xương (HTSV). Phan Thị Bích Nguyệt A.101
13:30 Họp mặt sinh viên nhận học bổng Lawrence S.Ting. Thành phần dự: Đ/c Lộc (HTSV); Điệp (Quỹ Lawrence S.Ting) và sinh viên nhận học bổng. Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting A.204
THỨ TƯ/ 13-09-2017
8:00 Họp giao ban khối Quản lý. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
9:30 Họp Ban Tuyên giáo – Văn thể Công đoàn UEH. Thành phần dự: Đ/c Phong (HTSV). CĐ UEH A.204
THỨ NĂM/ 14-09-2017
9:00 Hội nghị Đào tạo đại học chính quy. Thành phần dự: Đ/c Phong, Hằng (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.103
11:30 Triển khai Kế hoạch Tuyên dương và trao giải thưởng “Viên chức trẻ xuất sắc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” lần VII, năm 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV); Ngọc (TC-CSVC). Quan Hán Xương B.109
THỨ SÁU/ 15-09-2017
THỨ BẢY/ 16-08-2017
8:30 Buổi giới thiệu chương trình “Quản trị viên toàn cầu – Global Management Trainee 2018 (GMT)” của Công ty Anheuser Busch InBev Vietnam. Thành phần dự: Đ/c Hằng, Xương (HTSV) và sinh viên quan tâm. Phan Thị Thu Hằng A.103
CN/ 17-08-2017

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC