Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 36 – 2017 (04/09/2017 – 10/09/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 04-09-2017
Nghỉ bù lễ 2-9.
THỨ BA/ 05-09-2017
7:30 Tuần Sinh hoạt công dân sinh viên năm 2017 cho sinh viên Khóa 43. Thành phần dự; Đ/c Hằng (BGĐ). Cả ngày Phòng CTCT A.116
THỨ TƯ/ 06-09-2017
7:30 Tuần Sinh hoạt công dân sinh viên năm 2017 cho sinh viên Khóa 43. Thành phần dự; Đ/c Hằng (BGĐ). Cả ngày Phòng CTCT A.116
15:00 Họp rút kinh nghiệm về việc tổ chức Lễ Tốt nghiệp các bậc, hệ đào tạo của UEH. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ NĂM/ 07-09-2017
7:30 Tuần Sinh hoạt công dân sinh viên năm 2017 cho sinh viên Khóa 43. Thành phần dự; Đ/c Hằng (BGĐ). Cả ngày Phòng CTCT A.116
THỨ SÁU/ 08-09-2017
7:30 Tuần Sinh hoạt công dân sinh viên năm 2017 cho sinh viên Khóa 43. Thành phần dự; Đ/c Hằng (BGĐ). Cả ngày Phòng CTCT A.116
7:30 Dự lễ trao học bổng Vallet. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Lộc (HTSV). Ban điều hành quỹ Vallet Nhà hát Tp.HCM
THỨ BẢY/ 09-08-2017
CN/ 10-08-2017

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC