Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 35 – 2017 (28/08/2017 – 03/09/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 28-08-2017
THỨ BA/ 29-08-2017
7:00 Hoạt động dịch vụ Lễ Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2 năm 2017. Thành phần dự: Thao, Thư (DV&TT); Xương (HTSV), Dần, Vân (TC-CSVC). Ngô Văn Phong Cơ sở A
14:00 Làm việc với Công ty MM Mega Market Việt Nam. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Xương (HTSV); Đại diện công ty MM Mega Market Việt Nam. Phan Thị Thu Hằng A.204
THỨ TƯ/ 30-08-2017
8:30 Bàn phương án hoạt động vay vốn tín dụng cho sinh viên. Thành phần dự: Đ/c Phong, Hằng (BGĐ); Xương, Hiền, Lộc (HTSV). Ngô Văn Phong B.015
10:30 Làm việc với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Life Việt Nam. Thành phần dự: Đ/c Hằng, Xương (HTSV); Đại diện Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Life Việt Nam. Phan Thị Thu Hằng A.105
THỨ NĂM/ 31-08-2017
8:00 Khai giảng lớp kỹ năng mềm “Thiết kế CV và chinh phục nhà tuyển dụng”. Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Trí. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Xương, Hiền (HTSV); sinh viên đăng ký. Phan Thị Thu Hằng A.103
14:00  Khai giảng khóa bồi dưỡng: Hệ thống đào tạo trực tuyến LMS (truy cập quyền quản lý). Thành phần dự: Xương (HTSV). Nguyễn Thị Đoan Trân A.303
THỨ SÁU/ 01-09-2017
8:30 Dự lễ trao học bổng Lương Văn Can. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Lộc (HTSV). Hội đồng Quản lý Quỹ Lương Văn Can Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Số 3 Công trường Quốc tế
15:00 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Lễ Kết nạp Đảng viên. Thành phần dự: Toàn thể đảng viên chi bộ. Ngô Văn Phong B.108
THỨ BẢY/ 02-09-2017
CN/ 03-09-2017

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC