Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 33 – 2019 (12/08/2019 – 18/08/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 012-08-2019
07:30 Nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, phát Giấy triệu tập trúng tuyển và làm thủ tục nhập học Khóa 45 – ĐHCQ (lịch trực theo kế hoạch). Thành phần dự:  Phong, Thành, Định (BGĐ); Các chuyên viên được phân công. Ngô Văn Phong 59C, Nguyễn Đình Chiểu
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong A.311
THỨ BA / 13-08-2019
09:00 Thăm sinh viên bị tai nạn đang nằm viện. Thành phần dự: Xương (HTSV). QLĐT-CTSV; TT.HTSV; ĐTN-HSV Bệnh viện Quận 8 và bệnh viện Thủ Đức
THỨ TƯ / 14-08-2019
10:00 Làm việc với CJ Group Vietnam về chương trình hợp tác. Thành phần dự: Đinh (BGĐ); Xương (HTSV). Huỳnh Thúc Định A.105
THỨ NĂM / 15-08-2019
Chương trình tham quan thực tế doanh nghiệp dành cho sinh viên lớp CLC-ĐHCQ Khóa 43 tại Deloitle Việt Nam. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Thao (HTSV); P.QLĐT-CTSV; Cố vấn học tập; Sinh viên lớp KIC01,02 K43. Huỳnh Thúc Định Deloitle Việt Nam
THỨ SÁU / 16-08-2019
THỨ BẢY / 17-08-2019
CN / 18-08-2019

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC