Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 33 – 2017 (14/08/2017 – 20/08/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 14-08-2017
9:00 Họp Tổ Công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình phối hợp phục vụ và dịch vụ tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ). Nguyễn Quốc Khanh A.101
11:00 Thường vụ Đảng ủy làm việc với Chi ủy chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Đ/c Việt, Chi, Hằng (Chi ủy). Trần Thế Hoàng A.217
THỨ BA/ 15-08-2017
10:00 Họp chuẩn bị tiếp nhận sinh viên Khóa 43 – ĐHCQ. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
14:00 Họp công tác tiếp nhận sinh viên K43. Thành phần dự: Đ/c Phong, Hằng (BGĐ); Xương, Hiền, Dung, Lộc (HTSV); Thao, Thư (DV&TT); Ngọc, Vân, Dần (TC-CSVC). Ngô Văn Phong B.015
15:00 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Toàn thể đảng viên chi bộ. Bùi Quang Việt Phòng hội thảo Thư viện – Lầu 2
THỨ TƯ/ 16-08-2017
8:00 Triển khai phần mềm quản lý sinh viên KTX. Thành phần dự: Đ/c Thắng (BGĐ); Thao (DV&TT); viên chức tại các KTX.

Từ 8:00 – 10:30: KTX 135 Trần Hưng Đạo

Từ 13:30 – 16:00: KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh.

Hà Duy Thắng KTX
THỨ NĂM/ 17-08-2017
15:00 Trao đổi về tổ chức Lễ Khai giảng, Lễ Tốt nghiệp các bậc, hệ đào tạo của UEH. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ). Phan Ngọc Anh A.101
THỨ SÁU/ 18-08-2017
14:00 Chuẩn bị công tác khu vực Đăng ký KTX trong đợt tiếp nhận sinh viên Khóa 43. Thành phần dự: Đ/c Dần (TC-CSVC). Ngô Văn Phong Cơ sở A
THỨ BẢY/ 19-08-2017
16:00 Kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận sinh viên Khóa 43 – ĐHCQ. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ); Dần (TC-CSVC). Nguyễn Hữu Huy Nhựt Cơ sở A
CN/ 20-07-2017

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC