Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 32 – 2019 (05/08/2019 – 11/08/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 05-08-2019
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong A.311
10:00 Trao Quyết định cho viên chức đến tuổi nghỉ hưu cho Lê Thị Xuân Hoàng (43-45). Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ);  Nguyệt Vân (VP); Phệt (43-45); Nhân viên và viên chức TTHTSV quan tâm. Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.205
14:00 Họp giao ban Tháng 8/2019. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Hiền, Xương, Lộc, Thao, Thịnh, Diệu (HTSV); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Dần, Thúy (VP); Phệt (43-45); Ngọc (135); Dương (Q8). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 06-08-2019
08:30 Triển khai công tác chuẩn bị tiếp nhận sinh viên Khóa 45-ĐHCQ tại KTX 135. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ); QLSV, Điện, Bảo vệ (135). Ngô Văn Phong KTX 135
10:00 Họp thống nhất nội dung thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” năm 2019. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ TƯ / 07-08-2019
09:00 Họp triển khai kế hoạch xét duyệt KTX. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ); Thịnh, Thao (HTSV); Ngọc (135), Phệt (43-45); Hường (CTV). Ngô Văn Phong B.015
10:00 Triển khai công tác chuẩn bị tiếp nhận sinh viên Khóa 45-ĐHCQ tại KTX 43-45. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ); QLSV, Điện, Bảo vệ (43-45). Ngô Văn Phong KTX 43-45
18:00 Lễ Khai giảng Khóa 24.1-LTĐHCQ. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
THỨ NĂM / 08-08-2019
07:30 Tham dự  hội thảo thực trạng và giải pháp về công tác quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh, sinh viên nội, ngoại trú. Thời gian từ 08 – 09/8/2019. Thành phần dự: Thành (BGĐ), Phệt (43-45). Bộ Giáo dục và Đào tạo Đà nẵng
09:30 Tập huấn sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử (E-Office). Thành phần dự: Định (BGĐ), Hiền (HTSV). Nguyễn Thiện Duy A.205
THỨ SÁU / 09-08-2019
08:00 Workshop “Ứng dụng công nghệ trong kinh tế”. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.103
15:00 Kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận sinh viên Khóa 45-ĐHCQ. Thành phần dự: Thịnh (HTSV); Dần (VP). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
THỨ BẢY / 10-08-2019
07:00 Tiếp nhận sinh viên Khóa 45-ĐHCQ, thời gian từ 10 – 17/8/2019. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Hiền, Lộc, Thao, Thịnh, Diệu (HTSV); Mỹ Vân, Dần, Thúy (VP); QLSV (43-45); QLSV (135); Hường (CTV). Ngô Văn Phong 59C Nguyễn Đình Chiểu, KTX 135 và KTX 43-45
CN / 11-08-2019

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC