Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 32 – 2017 (07/08/2017 – 13/08/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 07-08-2017
THỨ BA/ 08-08-2017
 9:00 Làm việc với bãi xe cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ); Thao (DV&TT). Ngô Văn Phong Bãi xe cơ sở B
THỨ TƯ/ 09-08-2017
9:00 Họp Tổ bảo vệ Nhà khách. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Chi, Tấn, Lộc, Thành, Chí (NK). Phan Thị Thu Hằng Nhà khách
14:00 Họp về việc phân công quản lý và hoàn thiện nội dung trên Cổng Thông tin UEH (Portal UEH). Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
18:00 Hiệu trưởng NEU mời cơm thân mật UEH. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ). NEU 39 Nguyễn Thị Minh Khai
THỨ NĂM/ 10-08-2017
THỨ SÁU/ 11-08-2017
9:30 Lễ Tốt nghiệp khóa K2015 LTCĐ/KTĐN 1 [KTDN, QT] và K2015 LTCĐ/KTCN 1 [TC]. Thành phần dự: Thao (DV&TT); Dần (TC-CSVC). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.103
THỨ BẢY/ 12-08-2017
CN/ 13-07-2017

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC