Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 31 – 2019 (29/07/2019 – 04/08/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 29-07-2019
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 30-07-2019
10:00 Công tác kiểm tra vệ sinh tại 02 KTX để đón tiếp sinh viên K45. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ), N Vân (VP), Thịnh (HTSV). Ngô Văn Phong KTX 43-45 và KTX 135
14:00 Trao đổi kinh nghiệm quản trị đại học với Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam. Thành phần dự:  Phong (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.204
THỨ TƯ / 31-07-2019
09:00 Hội nghị giao ban Học kỳ cuối năm 2019. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.103
THỨ NĂM / 01-08-2019
07:30 Công tác tiếp nhận sinh viên các khóa 42, 43, 44 quay lại KTX 43-45. Thành phần dự: Thành (BGĐ), quản lý KTX 43-45. Thái Văn Thành. KTX 43-45
08:00 Tổ chức tiệc cho Khoa KDQT-Marketing. Thành phần dự: N Vân, Thúy (VP). KDQT-Marketing A.103
14:00 Họp về hệ thống quản lý an ninh và các dịch vụ gia tăng thông qua thẻ sinh viên tích hợp. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.205
15:00 Họp góp ý Quy định chuẩn trình độ tiếng Anh dành cho viên chức khối quản lý. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.205
THỨ SÁU / 02-08-2019
THỨ BẢY / 03-08-2019
CN / 04-08-2019

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC