Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 3 – 2020 (13/01/2020 – 19/01/2020)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 13-01-2020
08:30 Chương trình phát động cuộc thi Brandstorm 2020. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Xương, Thao, Diệu (HTSV). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.103 & A.105
09:00 Hội nghị triển khai Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Toàn thể viên chức TTHTSV. Nguyễn Đông Phong A.116
THỨ BA / 14-01-2020
09:00 Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2020. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Hiền, Xương, Thao (HTSV); Phệt (43-45). Nguyễn Đông Phong A.103
14:30 Làm việc với Tập đoàn DXC Technology về việc hợp tác.Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương (HTSV). Hà Minh Trang A.101
THỨ TƯ / 15-01-2020
09:30 Họp mặt Tất niên năm Kỷ Hợi 2019 và mừng Xuân Canh Tý năm 2020 dành cho Quý Thầy/Cô cán bộ hưu trí. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.116
14:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
THỨ NĂM / 16-01-2020
08:00 Công đoàn UEH thăm và tặng quà gia đình công chức, viên chức, cán bộ hưu trí đã mất nhân dịp Xuân năm 2020. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ).

Từ ngày 16/01 – 17/01/2020

Công đoàn UEH TP.HCM
THỨ SÁU / 17-01-2020
00:00
THỨ BẢY / 18-01-2020
00:00
CN / 19-01-2020
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC