Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 3 – 2018 (15/01/2018 – 21/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 3 – 2018 (15/01/2018 – 21/01/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 15-01-2018
8:00 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong B.015
9:00 Họp giao ban các bộ phận Trung tâm tháng 1 – 2018. Thành phần dự: Đ/c Phong ,Thành, Sơn (BGĐ); H. Ngọc (135); Thịnh (43-45); Khối văn phòng. Ngô Văn Phong B.015
10:00 Làm việc với Học viện Minh Anh về chương trình hợp tác. Thành phần: Sơn (BGĐ), Xương, Hiền. Nguyễn Hoàng Sơn B.015
14:00 BGĐ làm việc với bãi xe KTX 43-45. Thành phần: Thành (BGĐ), Thịnh Thái Văn Thành KTX 43-45
THỨ BA / 16-01-2018
9:00 Làm việc với Công ty quảng cáo Tập Trung Vàng. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ), Thao Ngô Văn Phong B.015
10:00 BGĐ họp với Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ, Tổ trưởng Nữ công. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ), Ng.Vân, Hà, Dung, Sa Ngô Văn Phong B.015
14:00 Họp về Kế hoạch Cổng dịch vụ công trực tuyến. Thành phần: Phong, Sơn (BGĐ), Xương, Thao Ngô Văn Phong B.015
THỨ TƯ / 17-01-2018
9:00 Họp bàn các phương án bãi xe. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ), Thao Ngô Văn Phong B.015
14:30 Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Bùi Quang Việt A.105
THỨ NĂM / 18-01-2018
8:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Thành phần dự: Xương. Trung ương Đoàn 35 Tôn Đức Thắng
8:30 Họp giao ban triển khai Nghị quyết Hội nghị Đại biểu CCVC năm 2018. Thành phần dự: Phong, Thành, Sơn (BGĐ); Xương. Nguyễn Đông Phong A.103
14:00 Họp đánh giá kết quả công việc 2017. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ); N. Vân (CĐ); các tổ trưởng. Ngô Văn Phong B.015
THỨ SÁU / 19-01-2018
10:00 Họp trao đổi kinh nghiệm trong công tác Quản lý KTX với CLB Những nhà quản lý KTX. Thành phần dự: Phong, Thành, Sơn (BGĐ); H.Ngọc(135), Thịnh(43-45). Ngô Văn Phong KDL Tân Cảng
THỨ BẢY / 20-01-2018
CN/ 21-01-2018

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC