Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 29 – 2019 (15/07/2019 – 21/07/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 15-07-2019
07:30 Chuyển đổi nhân sự giữa các KTX. Thành phần dự: Thành (BGĐ); Pha (135), Hà (43-45).
09:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
10:00 Làm việc với bãi xe KTX 43-45.  Thành phần dự: Phong (BGĐ); N. Vân (VP). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 16-07-2019
15:00 Họp triển khai Kế hoạch nhập học Khóa 45-ĐHCQ. Thành phần dự:  Phong, Định (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ TƯ / 17-07-2019
14:00 Họp thông qua Bộ tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc phiên bản năm 2019.  Thành phần dự:  Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.205
THỨ NĂM / 18-07-2019
00:00
THỨ SÁU / 19-07-2019
09:00 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Toàn thể đảng viên chi bộ TT.HTSV. Ngô Văn Phong B.015
THỨ BẢY / 20-07-2019
00:00
CN / 21-07-2019
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC