Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 29 – 2018 (16/07/2018 – 22/07/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 16-07-2018
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong A.311
09:00 Họp thông qua Bộ tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc – phiên bản năm 2018. Thành phần: Phong (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.205
13:30 Hội về công tác xây dựng Cổng dịch vụ công UEH. Thành phần dự: Định (BGĐ); Thao (HTSV). Huỳnh Thúc Định A.206
THỨ BA / 17-07-2018
08:00 Tham gia chương trình khảo sát “Quy chế cán bộ Đoàn” do Trung ương Đoàn tổ chức. Thành phần dự: Đ/c Xương (HTSV). Trung ương Đoàn Phòng A9 – Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
10:00 Họp báo cáo tiến độ các công việc phân công trong cuộc họp giao ban TT. HTSV Tháng 7/2018. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Hiền, Lộc, Thao, Thịnh (HTSV); N. Vân, M. Vân, Sa, Dần (VP); Phệt (43-45); Ngọc (135) Ngô Văn Phong B.013
THỨ TƯ / 18-07-2018
00:00
THỨ NĂM / 19-07-2018
08:00 Họp hoàn thiện phần mềm học bổng UEH. Thành phần dự: Định (BGĐ), Xương, Lộc, Thao (HTSV) Huỳnh Thúc Định A.204
10:00 Họp về công tác tổ chức nhập học Khóa 44 – ĐHCQ. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A101
10:00 Thăm chiến sĩ tham gia chặng 1 CDTN Sinh viên Kinh tế 2018 – Mùa hè xanh mặt trận TP. Hồ Chí Minh. Xe khởi hành lúc 10g00 tại 59C Nguyễn Đình Chiểu. Thành phần dự: Xương (HTSV); Trần Thế Hoàng TP. Hồ Chí Minh
THỨ SÁU / 20-07-2018
14:00 Họp báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Cải tạo ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ) Phan Thị Bích Nguyệt A.101
18:00 Khai giảng Khóa 21.1 – VB2ĐHCQ. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
THỨ BẢY / 21-07-2018
00:00  
CN/ 22-07-2018
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC