Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 29 – 2017 (17/07/2017 – 23/07/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 17-07-2017
15:00 Lễ kết nạp Đảng viên Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017). Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Trần Thế Hoàng A.205
THỨ BA/ 18-07-2017
THỨ TƯ/ 19-07-2017
10:00 Họp giao ban văn phòng Trung tâm. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Xương, Dung, Hiền, Lộc (HTSV); Thao, Nguyên, Thư (DV&TT); Ngọc, Vân, Dần (TC-CSVC). Mời dự: Đ/c Phong (CSVC). Bùi Quang Việt B.015
THỨ NĂM/ 20-07-2017
7:00 Ban Chấp hành Công đoàn UEH đi thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017). Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Bùi Quang Việt Bến Tre
THỨ SÁU/ 21-07-2017
THỨ BẢY/ 22-07-2017
CN/ 23-07-2017
19:30 Chương trình tham quan nghỉ mát năm 2017. Thành phần dự: CBVC, người thân đăng ký tham gia. Thời gian từ 23/7 – 26/7/2017. Bùi Quang Việt Nha Trang

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC