Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 28 – 2018 (09/07/2018 – 15/07/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 09-07-2018
08:00 Lễ Tốt nghiệp Khóa 40-ĐHCQ (Khoa Tài chính). Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV); N. Vân, M. Vân, Sa, Dần (VP); Phệt (43-45); Hạnh, Quang, Tuấn, Quyền, Hiền, Cường, Phương Phan Thị Bích Nguyệt A.116
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong A.311
14:00 Lễ Tốt nghiệp Khóa 40-ĐHCQ (Khoa Tài chính). Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV); N. Vân, M. Vân, Sa, Dần (VP); Phệt (43-45); Hạnh, Quang, Tuấn, Quyền, Hiền, Cường, Phương Nguyễn Ngọc Định A.116
15:00 Họp về công tác xây dựng Cổng dịch vụ công và Cổng thông tin việc làm UEH. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Xương (HTSV). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.204
THỨ BA / 10-07-2018
08:00 Lễ Tốt nghiệp Khóa 40-ĐHCQ (Khoa Tài chính). Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV); N. Vân, M. Vân, Sa, Dần (VP); Phệt (43-45); Hạnh, Quang, Tuấn, Quyền, Hiền, Cường, Phương Nguyễn Trọng Hoài A.116
08:30 Trao đổi về hoạt động quan hệ doanh nghiệp của UEH. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.101
14:00 Lễ Tốt nghiệp Khóa 40-ĐHCQ (Khoa Tài chính). Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV); N. Vân, M. Vân, Sa, Dần (VP); Phệt (43-45); Hạnh, Quang, Tuấn, Quyền, Hiền, Cường, Phương Nguyễn Trọng Hoài A.116
THỨ TƯ / 11-07-2018
08:00 Lễ Tốt nghiệp Khóa 40 – ĐHCQ (CLC). Phong, Thành, Định (BGĐ); Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV); N. Vân, M. Vân, Sa, Dần (VP); Phệt (43-45); Quang, Quyền, Hiền, Cường. Nguyễn Ngọc Định A.116
THỨ NĂM / 12-07-2018
09:00 Ban Giám đốc làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn TT. HTSV. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Nguyệt Vân, Sa (VP); Thao (HTSV); Hà, Quyền (135); Dung (43-45); Dương (Q8) Ngô Văn Phong B.015
18:00 Lễ Khai giảng Đại học Vừa làm vừa học đợt 2 – năm 2018. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
THỨ SÁU / 13-07-2018
06:00 Thăm chiến sĩ tham gia chặng 1 CDTN Sinh viên Kinh tế 2018 – Mùa hè xanh huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ) , Xương (HTSV). Xe khởi hành lúc 06g00 tại 59C Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đông Phong Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
14:00 Họp báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Cải tạo ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ) Phan Thị Bích Nguyệt A.101
THỨ BẢY / 14-07-2018
00:00
CN/ 15-07-2018
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC