Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 27 – 2019 (01/07/2019 – 07/07/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 01-07-2019
06:30 Sắp xếp và tiếp nhận sinh viên Nội trú theo Quyết định số 2005 ký ngày 19/7/2018. Thành phần dự: Thành (BGĐ); Bộ phận quản lý KTX và viên chức được phân công. Thời gian: Từ 01/7/2019 đến 03/7/20119. Thái Văn Thành Các KTX
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 02-07-2019
09:30 Họp giao ban Tháng 7/2019. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Lộc, Thao, Thịnh, Diệu (HTSV); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Dần, Thúy (VP); Phệt (43-45); Ngọc (135); Dương (Q8) Ngô Văn Phong B.015
10:30 Họp Bộ phận kỹ thuật khu Nội trú. Thành phần dự: Ban Giám đốc; Hoan, Phong (135); Linh (43-45) Ngô Văn Phong B.015
THỨ TƯ / 03-07-2019
14:00 Làm việc với HDBank về chương trình hợp tác. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.015
THỨ NĂM / 04-07-2019
07:45 Lễ Tốt nghiệp Khóa 41-ĐHCQ (CLC) [Khoa: Tài chính, Kế toán, Quản trị]. Thành phần dự: Phong (BGĐ); Bộ phận phục vụ theo lịch phân công Nguyễn Đông Phong A.116
09:00 Báo cáo phương án triển khai hệ thống quản lý an ninh tích hợp thẻ thông minh. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
13:45 Lễ Tốt nghiệp Khóa 41-ĐHCQ (CLC) [Khoa KDQT-Marketing (Kinh doanh quốc tế)]. Thành phần dự:  Phong (BGĐ); Bộ phận phục vụ theo lịch phân công Trần Thế Hoàng A.116
THỨ SÁU / 05-07-2019
07:45 Lễ Tốt nghiệp Khóa 41-ĐHCQ (Khoa Kinh tế, KDQT-Marketing [Marketing]). Thành phần dự:  Định (BGĐ); Bộ phận phục vụ theo lịch phân công Nguyễn Trọng Hoài A.116
13:45 Lễ Tốt nghiệp Khóa 41-ĐHCQ (Khoa: Quản trị, Ngoại ngữ kinh tế, Luật). Thành phần dự: Định (BGĐ); Bộ phận phục vụ theo lịch phân công Nguyễn Trọng Hoài A.116
THỨ BẢY / 06-07-2019
CN / 07-07-2019

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC