Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 27 – 2018 (02/07/2018 – 08/07/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 02-07-2018
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 03-07-2018
08:00 Tham dự Hội nghị Tổng kết Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên khu vực Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm học 2017 – 2018. Thành phần dự: Xương (HTSV); Thành Đoàn TP. HCM Trường Đại học Y Dược TP.HCM
09:00 Họp giao ban TT. HTSV Tháng 7/2018. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Hiền, Lộc, Thao, Thịnh (HTSV); N. Vân, M. Vân, Sa, Dần (VP); Phệt (43-45); Ngọc (135) Ngô Văn Phong B.013
14:00 Tiếp Đại diện công ty ALT; thành phần: Định (PGĐ), Xương, Hiền, Thao (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.015
THỨ TƯ / 04-07-2018
00:00
THỨ NĂM / 05-07-2018
08:00 Lễ Tốt nghiệp Khóa 40 – ĐHCQ [Khoa: Kinh tế, Luật, Toán – Thống kê, CNTTKD]. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Hiền, Thao, Thịnh (HTSV); N. Vân, M. Vân, Sa, Dần (VP); Phệt (43-45); Hạnh, Quang, Tuấn, Quyền, Hiền, Cường, Phương, Tâm Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
14:00 Lễ Tốt nghiệp Khóa 40 – ĐHCQ [Khoa Quản trị]. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Hiền, Thao, Thịnh (HTSV); N. Vân, M. Vân, Sa, Dần (VP); Phệt (43-45); Hạnh, Quang, Tuấn, Quyền, Hiền, Cường, Phương, Tâm Trần Thế Hoàng A.116
THỨ SÁU / 06-07-2018
08:00 Lễ Tốt nghiệp Khóa 40 – ĐHCQ [Khoa KDQT-Mar (Kinh doanh thương mại, Ngoại thương)]. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Hiền, Thao, Thịnh (HTSV); N. Vân, M. Vân, Sa, Dần (VP); Phệt (43-45); Hạnh, Quang, Tuấn, Quyền, Hiền, Cường, Phương, Tâm Trần Thế Hoàng A.116
14:00 Lễ Tốt nghiệp Khóa 40 – ĐHCQ [Khoa KDQT-Mar (Kinh doanh quốc tế, Marketing); Khoa Kế toán (Kế toàn công, Kiểm toán)]. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Hiền, Thao, Thịnh (HTSV); N. Vân, M. Vân, Sa, Dần (VP); Phệt (43-45); Hạnh, Quang, Tuấn, Quyền, Hiền, Cường, Phương, Tâm Nguyễn Ngọc Định A.116
14:00 Họp báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Cải tạo ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Đ/c: Nguyệt (BGH); Hùng, Tâm (TC-KT); Kiệt (CSVC); Phong (HTSV); Đại diện các nhà thầu. Phan Thị Bích Nguyệt A.101
THỨ BẢY / 07-07-2018
00:00  
CN/ 08-07-2018
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC