Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 27 – 2017 (03/07/2017 – 09/07/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 03-07-2017
8:00 Làm việc với Chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 77/CP của Chính phủ. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Phan Thị Bích Nguyệt A.205
THỨ BA/ 04-07-2017
8:00 Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Thành phần dự: Xương (HTSV). Thành đoàn Tp.HCM Hội trường Thành đoàn
8:00 Triển khai báo cáo các nội dung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Phan Thị Bích Nguyệt A.101
10:00 Họp BCH Công đoàn và xét thi đua khen thưởng năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Bùi Quang Việt A.105
THỨ TƯ/ 05-07-2017
9:00 Lám việc với Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Mặt Trời Đỏ (REDSUN). Thành phần dự: Xương (HTSV); Phương Anh (Công ty Redsun). Phan Thị Thu Hằng B.015
14:00 Họp triển khai Hội thi “Tự hào Sử Việt” lần 4 – năm 2017 và đợt sinh hoạt chính trị Tháng 7/2017 – Chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng”.Thành phần: Xương (HTSV).

 

Thành đoàn Tp.HCM Hội trường Thành đoàn
THỨ NĂM/ 06-07-2017
15:00 Phòng Tổ chức – Hành chính trao đổi về quy định thời giờ làm việc của viên chức. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Chi (CTCĐ). Nguyễn Quốc Khanh A.204
15:00 Thường trực Đảng ủy làm việc với Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Xương (HTSV). Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ SÁU/ 07-07-2017
THỨ BẢY/ 08-07-2017
CN/ 09-07-2017

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC