Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 26 – 2017 (26/06/2017 – 02/07/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 26-06-2017
Triển khai thông báo về việc tổ chức nghỉ mát 2017. Thời hạn đăng ký: 10/7/2017.
THỨ BA/ 27-06-2017
06:15 Lễ Tốt nghiệp khóa 39 – ĐHCQ (các khoa: KT, QT, Luật). Thành phần dự: Viên chức được phân công. Bùi Quang Việt Cơ sở A
13:00 Lễ Tốt nghiệp khóa 39 – ĐHCQ (Khoa KDQT-MAR {KDTM, NT, Marketing}). Thành phần dự: Viên chức được phân công. Bùi Quang Việt Cơ sở A
THỨ TƯ/ 28-06-2017
06:15 Lễ Tốt nghiệp khóa 39 – ĐHCQ (các khoa: KDQT-MAR {KDQT}; TC; KTO {KTC, Kiểm toán}). Thành phần dự: Viên chức được phân công. Bùi Quang Việt Cơ sở A
10:00 Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên về chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
13:00 Lễ Tốt nghiệp khóa 39 – ĐHCQ (các khoa/viện: KTO {KTDN}; DL). Thành phần dự: Viên chức được phân công. Bùi Quang Việt Cơ sở A
THỨ NĂM/ 29-06-2017
06:15 Lễ Tốt nghiệp khóa 39 – ĐHCQ (các khoa: TCC; NH; T-TK; CNTTKD). Thành phần dự: Viên chức được phân công. Bùi Quang Việt Cơ sở A
13:00 Lễ Tốt nghiệp khóa 39 – ĐHCQ (CLC {QT; KDQT; TC; NH; Kiểm toán}). Thành phần dự: Viên chức được phân công. Bùi Quang Việt Cơ sở A
THỨ SÁU/ 30-06-2017
6:15 Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2017. Thành phần dự:  Đ/c Việt (BGĐ). Trần Thế Hoàng A.116
10:00 Lễ Tốt nghiệp khóa K2012 TP2 [QLNNL, TC, NT, NH]. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Trần Thế Hoàng A.103
14:30 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Bùi Quang Việt B.015
THỨ BẢY/ 01-07-2017
CN/ 02-07-2017

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC