Lịch công tác tuần lễ thứ 26 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 26 – 2017 (26/06/2017 – 02/07/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 26-06-2017
Triển khai thông báo về việc tổ chức nghỉ mát 2017. Thời hạn đăng ký: 10/7/2017.
THỨ BA/ 27-06-2017
06:15 Lễ Tốt nghiệp khóa 39 – ĐHCQ (các khoa: KT, QT, Luật). Thành phần dự: Viên chức được phân công. Bùi Quang Việt Cơ sở A
13:00 Lễ Tốt nghiệp khóa 39 – ĐHCQ (Khoa KDQT-MAR {KDTM, NT, Marketing}). Thành phần dự: Viên chức được phân công. Bùi Quang Việt Cơ sở A
THỨ TƯ/ 28-06-2017
06:15 Lễ Tốt nghiệp khóa 39 – ĐHCQ (các khoa: KDQT-MAR {KDQT}; TC; KTO {KTC, Kiểm toán}). Thành phần dự: Viên chức được phân công. Bùi Quang Việt Cơ sở A
10:00 Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên về chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
13:00 Lễ Tốt nghiệp khóa 39 – ĐHCQ (các khoa/viện: KTO {KTDN}; DL). Thành phần dự: Viên chức được phân công. Bùi Quang Việt Cơ sở A
THỨ NĂM/ 29-06-2017
06:15 Lễ Tốt nghiệp khóa 39 – ĐHCQ (các khoa: TCC; NH; T-TK; CNTTKD). Thành phần dự: Viên chức được phân công. Bùi Quang Việt Cơ sở A
13:00 Lễ Tốt nghiệp khóa 39 – ĐHCQ (CLC {QT; KDQT; TC; NH; Kiểm toán}). Thành phần dự: Viên chức được phân công. Bùi Quang Việt Cơ sở A
THỨ SÁU/ 30-06-2017
6:15 Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2017. Thành phần dự:  Đ/c Việt (BGĐ). Trần Thế Hoàng A.116
10:00 Lễ Tốt nghiệp khóa K2012 TP2 [QLNNL, TC, NT, NH]. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Trần Thế Hoàng A.103
14:30 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Bùi Quang Việt B.015
THỨ BẢY/ 01-07-2017
CN/ 02-07-2017

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC