Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 25 – 2019 (17/06/2019 – 23/06/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 17-06-2019
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 18-06-2019
13:30 Đảng ủy trường thực hiện Chương trình Kiểm tra, giám sát Quý II/2019. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Nguyễn Thiện Duy A.101
14:00 Hội nghị Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2019. Thành phần dự: Toàn thể Đảng viên chi bộ TT.HTSV Nguyễn Đông Phong A.116
15:00 Họp toàn thể Viên chức tham gia công tác coi thi THPT QG năm 2019. Thành phần dự: Tất cả viên chức trung tâm được huy động Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
16:00 Họp Phó Trưởng điểm thi, Thanh tra tham gia công tác coi thi THPT QG năm 2019. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.205
THỨ TƯ / 19-06-2019
THỨ NĂM / 20-06-2019
09:00 Trao hồ sơ và Quyết định cho viên chức đến tuổi nghỉ hưu. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.101
10:00 Họp về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Khóa 42-ĐHCQ. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.205
14:00 Họp xây dựng Bộ tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc phiên bản năm 2019. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.205
15:00 Họp rút kinh nghiệm Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.205
THỨ SÁU / 21-06-2019
08:00 Công tác sắp xếp khu Nội trú tháng 7/2019 theo Quyết định số 2005 ký ngày 19/7/2018. Thành phần dự: Thành (BGĐ); Bộ phận quản lý KTX và viên chức được phân công Thái Văn Thành KTX 43-45 và KTX 135
THỨ BẢY / 22-06-2019
08:00 Tham gia công tác coi thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Vĩnh Long. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ)
Xe khởi hành lúc 08g00 tại 59C Nguyễn Đình Chiểu.
Nguyễn Đông Phong Cơ sở A
CN / 23-06-2019
06:00 Tham gia công tác coi thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Vĩnh Long. Thành phần dự: Các đoàn Cán bộ coi thi. Xe khởi hành tại 59C Nguyễn Đình Chiểu theo lịch trình đã thông báo. Nguyễn Đông Phong Cơ sở A

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC