Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 25 – 2018 (18/06/2018 – 24/06/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 18-06-2018
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 19-06-2018
09:00 Họp triển khai các nội dung chuẩn bị thi công cải tạo KTX 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Phan Thị Bích Nguyệt A.205
10:00 Hội ý với phòng CNTT về Cổng dịch vụ công. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Xương, Thao (HTSV) Ngô Văn Phong A.105
10:30 Phổ biến các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018. Thành phần dự: Phó Trưởng ban coi thi; Phó Trưởng điểm thi, Ủy viên, Thư ký, Thanh tra cắm chốt, Thanh tra lưu động, Giám sát, Cán bộ coi thi; Tổ Hậu cần; đại diện lãnh đạo Phòng TC-KT. Danh sách tham gia kỷ thi THPT Quốc gia 2018 Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
14:00 Báo cáo tiến độ Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2018. Thành phần dự: Xương (HTSV). Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ TƯ / 20-06-2018
00:00
THỨ NĂM / 21-06-2018
08:00 Công tác chuyển sinh viên KTX 135 về KTX 43-45 để chuẩn bị mặt bằng sửa chữa. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ); Ngọc (135); Phệt (43-45) Ngô Văn Phong KTX 135 và KTX 43-45
10:00 Họp góp ý Kế hoạch Tổ chức chương trình đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh và Phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thành phần dự: Phong (BGĐ); Nguyễn Đông Phong (Trung tâm PTKN chuẩn bị nội dung) P. A101
THỨ SÁU / 22-06-2018
Chốt đăng ký du lịch hè 2018. Đăng ký tại Ái Sa (VP)
THỨ BẢY / 23-06-2018
07:30 Các Đoàn CBCT tham gia công tác Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Bình Phước khởi hành theo lịch trình đã thông báo. Thành phần dự: Các thành viên theo đoàn.

Lưu ý giờ xuất phát và xe xuất phát

LỊCH CHI TIẾT ĐIỂM 18 THAM GIA COI THI KỲ THI THPT QG 2018_ĐaKia-Huyện Bù Gia Mập

LỊCH CHI TIẾT ĐIỂM 19 THAM GIA COI THI KỲ THI THPT QG 2018_ThanhHòa-Huyện Bù Đốp

LỊCH CHI TIẾT ĐIỂM 24 THAM GIA COI THI KỲ THI THPT QG 2018_Chơn Thành-Huyện Chơn Thành

Nguyễn Đông Phong Hồ con rùa
Phân công lịch trực KTX ngày 23 và 24/6/2018:

Ký túc xá 135: Phong (NK); Nam (135)

Ký túc xá 43-45: Hà (135); Linh (43-45)

CN/ 24-06-2018
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC