Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 24 – 2018 (11/06/2018 – 17/06/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 11-06-2018
00:00 Đăng ký tham quan nghỉ mát năm 2018 của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.
Đăng ký tại Ms. Ái Sa (VP) đến hết ngày 22/6/2018
Toàn thể TT.HTSV
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 12-06-2018
09:00 Hội nghị Cán bộ chủ chốt UEH mở rộng lấy phiếu giới thiệu quy hoạch bổ sung các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2016-2021 và nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Nguyệt Vân (VP) Nguyễn Đông Phong A.116
10:00 Họp về công tác Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Hiền, Thao, Lộc, Thịnh (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.015
THỨ TƯ / 13-06-2018
09:00 Họp về công tác PCCC tại UEH. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
10:00 Họp về công tác Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Hiền, Thao, Lộc, Thịnh (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.015
THỨ NĂM / 14-06-2018
09:00  Trao Quyết định nghỉ hưu; Sổ BHXH cho viên chức Lê Thị Thanh Tâm đến tuổi nghỉ hưu và nghỉ hết tuổi lao động. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ), Nguyệt Vân (VP); viên chức TT. HTSV  Nguyễn Hữu Huy Nhựt  A.204
THỨ SÁU / 15-06-2018
00:00
THỨ BẢY / 16-06-2018
08:00  Hội thảo giới thiệu và vòng sơ tuyển Chương trình Giám sát kinh doanh tiềm năng 2018 của Mondelez Kinh Đô. Thành phần dự: Đ/c Định, Lộc,  Thao (HTSV); sinh viên quan tâm.  Huỳnh Thúc Định  P. A103
CN/ 17-06-2018
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC