Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 22 – 2018 (28/05/2018 – 03/06/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 28-05-2018
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
14:00 Họp Hội trại sinh viên “Lập nghiệp thời 4.0”. Thành phần dự: Phệt (43-45); Ngọc (135) Báo Doanh nhân Sài Gỏn số 10 Phan Ngữ, P.Dakao, Quận 1
14:30 Hội ý về cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng 2018”. Thành phần dự: Định (BGĐ); Hiền, Thao (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.014
THỨ BA / 29-05-2018
14:00 Họp các thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng 2018 – Tôi chọn bạn”. Thành phần dự: Định (BGĐ); Hiền, Thao (HTSV); các thí sinh vào vòng chung kết. Huỳnh Thúc Định B.015
THỨ TƯ / 30-05-2018
06:00 Hội trại sinh viên “Lập nghiệp thời 4.0”. Thành phần dự: Định (BGĐ); Phệt (43-45); Ngọc (135). Thời gian: Từ 06h30 – 18h00, xe xuất phát 6:00 tại 279 Nguyễn Tri Phương Báo Doanh nhân Sài Gỏn KDL Làng Tre Việt, Nhơn Trạch, Đồng Nai
THỨ NĂM / 31-05-2018
09:00 Họp công tác chuẩn bị Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2018 (HoChiMinh City Career Fair 2018). Bộ phận hỗ trợ di dời mặt bằng.
Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương (HTSV); Hồng Ngọc (135); Phệt (43-45); Phong, Hoan, Văn Linh (BP. Điện KTX); Dần, Cường, Dũng, Quang, Tuấn, Hiền (BP. Giữ xe)
Ngô Văn Phong B.015
09:30
Họp công tác chuẩn bị Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2018 (HoChiMinh City Career Fair 2018). Bộ phận bảo vệ.
Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương (HTSV); Dương, Tấn, Hải, Văn Hùng, Công Thành, Kim Linh, Vĩnh Long, Châu, Vũ (BP. bảo vệ)
Ngô Văn Phong B.015
10:00 Họp công tác chuẩn bị Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2018 (HoChiMinh City Career Fair 2018). Bộ phận hậu cần.
Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương (HTSV); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Sa (VP), Tuấn, Dung, Cường (43-45); Trí (135); Huy, Tùng, Thanh Phương (BP. Bảo vệ)
Ngô Văn Phong B.015
10:30 Công tác tập kết vật dụng chuẩn bị cho Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2018. Thành phần dự: Thành (BGĐ); Bộ phận hỗ trợ di dời. Thái Văn Thành Cơ sở 59C
13:00 Công tác chuẩn bị Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2018 (HoChiMinh City Career Fair 2018). Bộ phận di dời mặt bằng thực hiện công tác tại 59C Nguyễn Đình Chiểu
Thành phần dự: Thành (BGĐ); Hồng Ngọc (135); Phệt (43-45); Phong, Hoan, Văn Linh (BP. Điện KTX); Dần, Cường, Dũng, Quang, Tuấn, Hiền (BP. Giữ xe)
Thái Văn Thành Cơ sở 59C
14:00 Họp công tác chuẩn bị Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2018 (HoChiMinh City Career Fair 2018). Bộ phận Lễ tân
Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương (HTSV); Nguyệt Vân, Sa (VP), sinh viên PB và PG. Mời dự: Hân (K.QT)
Huỳnh Thúc Định A.311
15:00 Làm việc với MC cuộc thi “Chinh phục Nhà tuyển dụng 2018” – Tôi chọn bạn.
Thành phần dự: Định (BGĐ); Hiền, Thao (HTSV). Mời MC Trinh Nguyễn
Huỳnh Thúc Định A.311
18:00 Công tác tập kết vật dụng chuẩn bị lắp đặt gian hàng cho Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2018. Thành phần dự: Thành (BGĐ); Xương (HTSV); Bộ phận hỗ trợ di dời; nhà cung cấp dịch vụ và phối hợp với Phòng Cơ sở vật chất Thái Văn Thành Cơ sở 59C
THỨ SÁU / 01-06-2018
08:00 Công tác lắp đặt gian hàng, trang trí cho Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2018. Thành phần dự: Định, Thành (BGĐ); Xương, Thao (HTSV); Bộ phận hỗ trợ di dời; nhà cung cấp dịch vụ và phối hợp với Phòng Cơ sở vật chất. Thời gian: Cả ngày Huỳnh Thúc Định Cơ sở 59C
08:30 Phục vụ lễ phục Lễ Tốt nghiệp các khóa Đại học Vừa làm vừa học K2016 LTCĐ/TP1 [xét bổ sung], K2016 LTCĐ/TP2, K2016 LTCĐ/TP3 và K2014 LTTC/TP1.Thành phần dự: Thành (BGĐ), Dần, Dũng (Dịch vụ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.103
THỨ BẢY / 02-06-2018
08:00 Công tác lắp đặt gian hàng, trang trí cho Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2018. Thành phần dự: Định, Thành (BGĐ); Xương, Thao (HTSV); Bộ phận hỗ trợ di dời; nhà cung cấp dịch vụ và phối hợp với Phòng Cơ sở vật chất. Thời gian: Cả ngày Thái Văn Thành Cơ sở 59C
CN/ 03-06-2018
08:00 Chương trình Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2018 (HoChiMinh City Career Fair 2018). Thành phần dự: Đ/c Nhựt (BGH); khách mời (theo thư mời); đại diện các đơn vị tài trợ và tham gia ngày hội; Ban Tổ chức Ngày hội và các ứng viên, sinh viên quan tâm. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Cơ sở 59C
12:00 Vòng chung kết cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng – Tôi chọn bạn” năm 2018. Thành phần dự: Đ/c Nhựt (BGH); khách mời (theo thư mời); đại diện các đơn vị tài trợ và tham gia ngày hội; Ban Tổ chức, các thí sinh và sinh viên quan tâm. Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
14:00 Công tác hoàn trả hiện trạng mặt bằng trước Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2018 (HoChiMinh City Career Fair 2018). Bộ phận di dời mặt bằng thực hiện công tác tại 59C Nguyễn Đình Chiểu
Thành phần dự: Thành (BGĐ); Hồng Ngọc (135); Phệt (43-45); Phong, Hoan (BP. Điện KTX); Dần, Cường, Dũng, Quang, Tuấn, Hiền (BP. Giữ xe)
Thái Văn Thành Cơ sở 59C

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC