Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 21 – 2018 (21/05/2018 – 27/05/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 21-05-2018
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
14:30 Hội ý về cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng 2018”. Thành phần dự: Định (BGĐ); Hiền, Thao (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.014
THỨ BA / 22-05-2018
09:00 Trao đổi về công tác chuẩn bị Ngày hội nghề nghiệp sinh viên TP.HCM. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Thao, Hiền, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân (VP) Huỳnh Thúc Định B.015
THỨ TƯ / 23-05-2018
08:00 Khai giảng khóa bồi dưỡng: Kiến thức và kỹ năng trong ngoại giao. Thành phần tham dự: Thành (BGĐ); Xương (HTSV) Nguyễn Thị Đoan Trân A.103
THỨ NĂM / 24-05-2018
09:00 Chương trình giới thiệu Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2018 (HoChiMinh City Career Fair 2018). Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Hiền, Thao, Lộc, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân, Mỹ Vân (VP); Hồng Ngọc (135); Phệt (43-45); đại diện các đơn vị tài trợ và tham gia ngày hội; khách mời; các cơ quan truyền thông; Ban Tổ chức Ngày hội. Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.103
10:00 Họp phổ biến công tác chuẩn bị Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2018 (HoChiMinh City Career Fair 2018). Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Hiền, Thao, Lộc, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân, Mỹ Vân (VP); Hồng Ngọc (135); Phệt (43-45) và đại diện các đơn vị tham gia Ngày hội. Ngô Văn Phong A.103
THỨ SÁU / 25-05-2018
09:00 Làm việc về phương án trang trí Ngày hội nghề nghiệp 2018. Thành phần dự: Định, Thành (BGĐ); Xương, Thao, Thịnh (HTSV); Phệt (43-45); Hồng Ngọc (135). Huỳnh Thúc Định Cơ sở 59 C
THỨ BẢY / 26-05-2018
08:00 Vòng Huấn luyện kỹ năng cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng 2018” chủ đề: Kỹ năng làm việc nhóm. Thành phần dự: Đ/c Định, Hiền, Thao (HTSV); ứng viên vòng 2 cuộc thi. Huỳnh Thúc Định A.210
CN/ 27-05-2018
08:00 Vòng Huấn luyện kỹ năng cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng 2018” chủ đề: Giao tiếp môi trường Đa quốc gia. Thành phần dự: Đ/c Định, Hiền, Thao (HTSV); ứng viên vòng 2 cuộc thi. Huỳnh Thúc Định A.205

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC