Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 20 – 2019 (13/05/2019 – 19/05/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 13-05-2019
09:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
15:30 Họp triển khai công tác huy động nhân sự tham gia kỳ thi THPT QG năm 2019. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.205
THỨ BA / 14-05-2019
08:30 Họp về định mức làm ngoài giờ của TT. HTSV. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); N. Vân (Công đoàn) Ngô Văn Phong B.015
10:00 Họp về định mức làm ngoài giờ của TT. HTSV. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); N. Vân (Công đoàn); Thịnh (HTSV); H.Ngọc, Vĩnh Long, Linh (135), Phệt, Vũ, Hoàng (43-45); Dương (Q8) Ngô Văn Phong B.015
14:00 Tập huấn sử dụng Hệ thống Dữ liệu dùng chung. Thành phần dự: Thao (HTSV). Phòng Nhân sự và Phòng Công nghệ thông tin A.204
THỨ TƯ / 15-05-2019
THỨ NĂM / 16-05-2019
THỨ SÁU / 17-05-2019
08:30 Báo cáo chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Nguyệt Vân, Hà (Công đoàn); Xương (HTSV); Dương (Q8) Nguyễn Đông Phong A.103
10:00 Làm việc với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) về chương trình hợp tác. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương (HTSV) Lê Thanh Trúc A.101
THỨ BẢY / 18-05-2019
08:00 Ho Chi Minh Career Forum: Interdisciplinary Competencies In Finance – Banking 4.0. Thành phần: Đ/c Phong, Định, Xương, Thịnh, Thao, CTV (HTSV); đại diện UNESCO-CEP; VC và sinh viên quan tâm. Ngô Văn Phong A.116
CN / 19-05-2019

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC