Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 20 – 2018 (14/05/2018 – 20/05/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 14-05-2018
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
09:30 Họp Chi ủy chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
15:30 Họp Ban Tổ chức Hội thi “Tiếng hát Karaoke năm 2018”. Thành phần dự: Định (HTSV). Bùi Quang Việt A.105
THỨ BA / 15-05-2018
07:30 Tham dự Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phần dự: Đ/c Xương (HTSV). Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Hội trường Thành phố
08:00 Họp khởi động Chương trình đánh giá tái chứng nhận cho HTQLCL UEH theo ISO 9001:2015 tháng 5/2018. Thành phần dự: Định (BGĐ), Hiền (HTSV); các chuyên gia đánh giá của tổ chức BUREAU VETITAS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.103
14:00 Tham gia góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI và Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022. Thành phần dự: Đ/c Xương (HTSV). Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh Hội trường Thành Đoàn
THỨ TƯ / 16-05-2018
09:00 Họp về công tác quy hoạch đội ngũ lãnh đạo giai đoạn 2018-2023. Thành phần dự:  Toàn thể CBVC Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (không gồm khối dịch vụ) Ngô Văn Phong B.108
13:30 Chương trình đánh giá tái chứng nhận cho HTQLCL UEH theo ISO 9001:2015 tháng 5/2018. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ);  Xương, Thao, Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân, Sa (VP); Hồng Ngọc, Hoan (135); Phệt, Tuấn, Linh (43-45); Phong, Phương (NK); Dương (Q8) Ban ISO UEH và tổ chức BUREAU VETITAS Các bộ phận trực tại cơ sở
THỨ NĂM / 17-05-2018
14:00 Hội ý công tác chuẩn bị Họp báo giới thiệu “Ngày hội nghề nghiệp sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2018”. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Xương, Thao, Hiền (HTSV) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
15:30 Họp báo cáo kết quả đánh giá tái chứng nhận cho HTQLCL UEH theo ISO 9001:2015 tháng 5/2018. Thành phần dự: Định (BGĐ), Hiền (HTSV); các chuyên gia đánh giá của tổ chức BUREAU VETITAS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.103
THỨ SÁU / 18-05-2018
10:00 Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2018. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Xương, Lộc (HTSV) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
11:00 Triển khai kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp Khóa 40-ĐHCQ. Thành phần dự: Phong, (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
18:00 Vòng Chung kết và xếp hạng Hội thi “Tiếng hát Karaoke năm 2018”. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Công đoàn TT HTSV; Thí sinh vào vòng chung kết; Khách mời; CC, VC và SV quan tâm. Bùi Quang Việt A.116
THỨ BẢY / 19-05-2018
CN/ 20-05-2018

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC