Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 2 – 2020 (06/01/2020 – 12/01/2020)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 06-01-2020
Toàn thể Viên chức trung tâm Hỗ trợ sinh viên đánh giá Kết quả thực hiện công việc năm 2019 online và nộp bản cứng trước 11h30 ngày 09/01/2020 cho Thao (HTSV).
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 07-01-2020
08:30 Lễ trao học bổng “VPBank – Tài năng hội tụ” năm 2019. Thành phần dự: Định (BGĐ); Lộc (HTSV). Huỳnh Thúc Định Hội trường Milan, tầng 5, tòa nhà VPBank (1A Tôn Đức Thắng)
THỨ TƯ / 08-01-2020
13:30 Thực hiện công tác kiểm tra tài chính nội bộ. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Bộ phận tài chính, và các bộ phận có liên quan. Ngô Văn Phong B.015
THỨ NĂM / 09-01-2020
00:00
THỨ SÁU / 10-01-2020
09:00 Họp đánh giá Kết quả thực hiện công việc năm 2019. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Thao (HTSV). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BẢY / 11-01-2020
08:00 Lễ Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 5 năm 2019. Thành phần dự: Phong (BGĐ); các viên chức, nhân viên được phân công. Nguyễn Đông Phong A.116
CN / 12-01-2020
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC