Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 2 – 2018 (08/01/2018 – 14/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 2 – 2018 (08/01/2018 – 14/01/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 08-01-2018
8:00 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong B.015
9:30 Họp về dự toán tài chính 2018 của đơn vị. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành, Sơn (BGĐ); Sa (VP). Ngô Văn Phong B.015
15:30 Họp thông qua dự toán tài chính năm 2018. Thành phần dự:  Đ/c Phong, Thành, Sơn (BGĐ); Sa (VP). Phan Thị Bích Nguyệt A.111
THỨ BA / 09-01-2018
9:00 Họp bàn chi tiết về KTX 135. Thành phần dự: Phong, Thành, Sơn (BGĐ); H. Ngọc (135); Thịnh (43-45). Ngô Văn Phong B.015
14:30 Họp bàn về Kế hoạch Cổng Giao dịch dịch vụ công UEH, cổng Thông tin việc làm. Thành phần dự: Đ/c Phong, Sơn (BGĐ); Xương, Thao (VP). Ngô Văn Phong B.015
THỨ TƯ / 10-01-2018
 8:00 Làm việc với bãi xe cơ sở E, H. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ). Ngô Văn Phong Cơ sở E, H.
14:00 Làm việc với công ty FPT. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành (BGĐ); H. Ngọc (135); Thịnh (43-45); Thao (VP). Ngô Văn Phong B.015
THỨ NĂM / 11-01-2018
14:00 Làm việc với bãi xe KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015
15:00 Công ty APAVE triển khai tư vấn soạn thảo văn bản thuộc HTQLCL UEH theo phiên bản ISO 9001:2015 cho các đơn vị. Thành phần dự: Hiền (VP).  Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.317
THỨ SÁU / 12-01-2018
 9:00 Họp bàn cập nhật vai trò công việc năm 2018. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành, Sơn (BGĐ); Sa, Xương, Thao (VP). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BẢY / 13-01-2018
CN/ 14-01-2018

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC