Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 19 – 2019 (06/05/2019 – 12/05/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 06-05-2019
09:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 07-05-2019
09:00 Trao đổi với Zing về chương trình hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Định (BGĐ) Huỳnh Thúc Định A.006
10:00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn UEH. Thành phần dự: Định (BGĐ) Bùi Quang Việt A.105
10:00 Họp về việc soạn thảo nội dung Sổ tay điện tử hệ ĐHCQ áp dụng từ Khóa 45-ĐHCQ. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ TƯ / 08-05-2019
THỨ NĂM / 09-05-2019
09:00 Họp xây dựng khung chương trình đào tạo môn Kỹ năng mềm tại UEH. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
14:00 Họp về các nội dung đổi mới trong hoạt động đào tạo Đại học chính quy. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ SÁU / 10-05-2019
09:00 Gặp gỡ, trao đổi với sinh viên các lớp CLC Khóa 43, 44-ĐHCQ. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt Hội trường A.116
14:00 Trao đổi thông tin với cán bộ hỗ trợ và thư ký các khoa: Kinh tế,Tài chính công, Tài chính, Ngân hàng về các nội dung phỏng vấn với chuyên gia AUN. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Lý Thị Minh Châu A.204
THỨ BẢY / 11-05-2019
CN / 12-05-2019

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC