Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 18 – 2018 (30/04/2018 – 06/05/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 30-04-2018
00:00 KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 – 30/4/2018).
THỨ BA / 01-05-2018
00:00 NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
THỨ TƯ / 02-05-2018
09:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
THỨ NĂM / 03-05-2018
08:00 Tham dự Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn Quý II năm 2018. Thành phần dự: Xương (HTSV) Thành Đoàn Hội trường Thành Đoàn
14:00 Họp Công tác chuẩn bị Vòng sơ khảo cuộc thi: “Chinh phục nhà tuyển dụng 2018”. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Hiền, Xương, Thao, Thịnh (HTSV) Ngô Văn Phong B.015
THỨ SÁU / 04-05-2018
9:00 Làm việc với Cộng tác viên của TT HTSV. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Thao (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.015
THỨ BẢY / 05-05-2018
08:00 Lễ Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2018. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.116
CN/ 06-05-2018
08:00 Vòng Sơ loại cuộc thi: “Chinh phục nhà tuyển dụng 2018”. Thành phần dự: Định (BGĐ); Hiền, Xương, Thao, Thịnh (HTSV); Công ty ATL. Thời gian cả ngày Huỳnh Thúc Định A.105
09:00 Lễ Bế mạc, tổng kết và trao giải Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt Q.8
13:30 Vòng Bán kết Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ VIII – năm 2018. Thành phần dự: Xương (HTSV) Thành đoàn TP.HCM Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC