Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 18 – 2017 (01/05/2017 – 07/05/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 18 – 2017 (01/05/2017 – 07/05/2017)

 

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 01-05-2017
Nghỉ Ngày Quốc tế lao động 1-5.
THỨ BA/ 02-05-2017
Nghỉ bù Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)
THỨ TƯ/ 03-05-2017
THỨ NĂM/ 04-05-2017
 9:00 Họp khắc phục đóng lỗi ISO dựa theo kết quả Kiểm tra ISO nội bộ tháng 4 – 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Hiền (HTSSV); Thao (DV&TT); Đạt (135); Quyền (43-45). Bùi Quang Việt B.015
THỨ SÁU/ 05-05-2017
15:00 Làm việc về công tác tài chính tại Trung tâm hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Ngọc (TC-CSVC). Phan Thị Bích Nguyệt A.101
THỨ BẢY/ 06-05-2017
8:00 Chương trình giao lưu Doanh nhân với Sinh viên UEH, chủ đề: “Tự tin lập nghiệp”. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Nguyên (DV&TT). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
CN/ 07-05-2017
7:00 Vòng 1 Gameshow Chinh phục nhà tuyển dụng 2017 – Tôi chọn bạn. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Xương, Dung, Hiền, Lộc (HTSV); Thao, Nguyên, Thư (DV&TT); Ngọc, Dần, Vân (TC-CSVC). Bùi Quang Việt Cơ sở B
15:30 Hoạt động Lễ phục tốt nghiệp Lễ tốt nghiệp Khóa K2012 TP2 [KTDN, QT], K2014 VB2/TP1 [Luật], K2014 LTCĐN/TP1 [KTDN, NH] và các khóa thi tốt nghiệp lần 3 tại Vĩnh Long. Thành phần dự: Dần (TC-CSVC). Bùi Quang Việt A.116

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viênLịch công tác tuần tuần lễ thứ 11

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC