Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 18 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 18 – 2017 (01/05/2017 – 07/05/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 18 – 2017 (01/05/2017 – 07/05/2017)

 

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 01-05-2017
Nghỉ Ngày Quốc tế lao động 1-5.
THỨ BA/ 02-05-2017
Nghỉ bù Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)
THỨ TƯ/ 03-05-2017
THỨ NĂM/ 04-05-2017
 9:00 Họp khắc phục đóng lỗi ISO dựa theo kết quả Kiểm tra ISO nội bộ tháng 4 – 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Hiền (HTSSV); Thao (DV&TT); Đạt (135); Quyền (43-45). Bùi Quang Việt B.015
THỨ SÁU/ 05-05-2017
15:00 Làm việc về công tác tài chính tại Trung tâm hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Ngọc (TC-CSVC). Phan Thị Bích Nguyệt A.101
THỨ BẢY/ 06-05-2017
8:00 Chương trình giao lưu Doanh nhân với Sinh viên UEH, chủ đề: “Tự tin lập nghiệp”. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Nguyên (DV&TT). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
CN/ 07-05-2017
7:00 Vòng 1 Gameshow Chinh phục nhà tuyển dụng 2017 – Tôi chọn bạn. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Xương, Dung, Hiền, Lộc (HTSV); Thao, Nguyên, Thư (DV&TT); Ngọc, Dần, Vân (TC-CSVC). Bùi Quang Việt Cơ sở B
15:30 Hoạt động Lễ phục tốt nghiệp Lễ tốt nghiệp Khóa K2012 TP2 [KTDN, QT], K2014 VB2/TP1 [Luật], K2014 LTCĐN/TP1 [KTDN, NH] và các khóa thi tốt nghiệp lần 3 tại Vĩnh Long. Thành phần dự: Dần (TC-CSVC). Bùi Quang Việt A.116

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viênLịch công tác tuần tuần lễ thứ 11

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC