Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 16 – 2018 (16/04/2018 – 22/04/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 16-04-2018
8:30 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015
9:00 Hội ý về công tác xây dựng Cổng dịch vụ công và Cổng thông tin việc làm UEH. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Xương, Thao, Thịnh (HTSV). Ngô Văn Phong A.105
14:00 Họp về kế hoạch đẩy mạnh truyền thông trên các kênh thông tin của trung tâm và nâng cấp website TT HTSV. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Thao, Thịnh (HTSV); Hồng Ngọc (135) Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 17-04-2018
8:00 Họp khởi động triển khai đánh giá nội bộ HTQLCL UEH theo ISO 9001:2015 đợt tháng 4/2018. Thành phần dự: Định (BGĐ); Hiền (HTSV) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.205
13:30 Tham gia đánh giá nội bộ HTQLCL UEH theo ISO 9001:2015 đợt tháng 4/2018. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt Phòng TCHC
THỨ TƯ / 18-04-2018
8:00 Họp đánh giá kết quả thực hiện công việc năm 2017 (lần 2). Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.205
10:00 Tiếp đoàn đánh giá nội bộ HTQLCL UEH theo ISO 9001:2015 đợt tháng 4/2018. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Thao, Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân, Sa (VP); Hồng Ngọc, Hoan (135); Phệt, Tuấn, Linh (43-45); Bích Ngọc, Phong (NK). Ban ISO UEH B.013, B.014, B.015
13:30 Tham gia đánh giá nội bộ HTQLCL UEH theo ISO 9001:2015 đợt tháng 4/2018. Thành phần dự: Hiền (HTSV) Nguyễn Hữu Huy Nhựt Phòng KHĐT-KT
THỨ NĂM / 19-04-2018
9:00 Ban Giám đốc làm việc với BCH Công đoàn TT. HTSV. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ); BCH Công đoàn TT.HTSV Ngô Văn Phong B.015
9:45 Dự lễ trao học bổng Hessen năm 2018. Thành phần dự: Đ/c Định (BGĐ), Lộc (HTSV) và sinh viên nhận học bổng. Hessen Việt Nam Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Số 215 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
11:00 Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy. Thành phần dự: Định (HTSV) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
14:30 Kiểm tra điều kiện học tập Giáo dục thể chất của sinh viên các khóa ĐHCQ. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt Q.8
THỨ SÁU / 20-04-2018
 14:00 Họp tiểu ban Nội dung Ngày hội nghề nghiệp sinh viên TP.HCM 2018. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Xương, Hiền, Lộc, Thao (HTSV). Mời dự: Mẫn, Hoàng (ĐTN-HSV) Ngô Văn Phong B.015
THỨ BẢY / 21-04-2018
8:00 Phối hợp tổ chức Hội thảo Quản trị viên tiềm năng 2018 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank). Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Lộc, Thao (HTSV) và sinh viên đăng ký Huỳnh Thúc Định A.103
CN/ 22-04-2018
11:00 Vòng sơ khảo Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ VIII – năm 2018. Thành phần dự: Xương (HTSV) Thành đoàn Tp.HCM Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC