Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 15 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 16 – 2017 (17/04/2017 – 23/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 15 – 2017 (10/04/2017 – 16/04/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 17-04-2017
THỨ BA/ 18-04-2017
9:00 Họp Thường trực Công đoàn. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Lê Tấn Bửu A.101
10:00 Họp Ban thường vụ Công đoàn. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Lê Tấn Bửu A.101
14:00 Khai giảng lớp kỹ năng mềm tháng 4 – 2017: Kỹ năng quản lý thời gian. Báo cáo viên: ThS. Lê Thanh Trúc. Phan Thị Thu Hằng B.108
THỨ TƯ/ 19-04-2017
 14:00 Họp phân công ngày hội Nghề nghiệp sinh viên năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Xương, Hiền, Lộc, Dung (HTSV); Thao, Nguyên, Thư (DV&TT); Ngọc, Dần, Vân (TC-CSVC). Bùi Quang Việt B.015
THỨ NĂM/ 20-04-2017
8:30 Họp công bố kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của UEH năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.205
14:00 Họp Tổ quản lý hoạt động dịch vụ phục vụ sinh viên tại các KTX. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Thao (DV&TT); Sa (HC-TH); Pha (135). Bùi Quang Việt B.015
15:00 Họp chi bộ Trung tâm. Bùi Quang Việt B.015
THỨ SÁU/ 21-04-2017
 15:00 Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên khoá 39 – ĐHCQ học kỳ đầu năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Thắng (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ BẢY/ 22-04-2017
CN/ 23-04-2017
9:00 Tổng kết và trao giải Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng , Hằng (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt Cơ sở q8
18:30 Đêm hội truyền thống “Sức trẻ Kinh tế 2017” và Tuyên dương cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH năm 2016 chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 – 26/3/2017). Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ).

 

Trần Thế Hoàng A.116

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viênLịch công tác tuần tuần lễ thứ 11

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC