Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 16 – 2017 (17/04/2017 – 23/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 15 – 2017 (10/04/2017 – 16/04/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 17-04-2017
THỨ BA/ 18-04-2017
9:00 Họp Thường trực Công đoàn. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Lê Tấn Bửu A.101
10:00 Họp Ban thường vụ Công đoàn. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Lê Tấn Bửu A.101
14:00 Khai giảng lớp kỹ năng mềm tháng 4 – 2017: Kỹ năng quản lý thời gian. Báo cáo viên: ThS. Lê Thanh Trúc. Phan Thị Thu Hằng B.108
THỨ TƯ/ 19-04-2017
 14:00 Họp phân công ngày hội Nghề nghiệp sinh viên năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Xương, Hiền, Lộc, Dung (HTSV); Thao, Nguyên, Thư (DV&TT); Ngọc, Dần, Vân (TC-CSVC). Bùi Quang Việt B.015
THỨ NĂM/ 20-04-2017
8:30 Họp công bố kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của UEH năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.205
14:00 Họp Tổ quản lý hoạt động dịch vụ phục vụ sinh viên tại các KTX. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Thao (DV&TT); Sa (HC-TH); Pha (135). Bùi Quang Việt B.015
15:00 Họp chi bộ Trung tâm. Bùi Quang Việt B.015
THỨ SÁU/ 21-04-2017
 15:00 Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên khoá 39 – ĐHCQ học kỳ đầu năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Thắng (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ BẢY/ 22-04-2017
CN/ 23-04-2017
9:00 Tổng kết và trao giải Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng , Hằng (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt Cơ sở q8
18:30 Đêm hội truyền thống “Sức trẻ Kinh tế 2017” và Tuyên dương cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH năm 2016 chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 – 26/3/2017). Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ).

 

Trần Thế Hoàng A.116

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viênLịch công tác tuần tuần lễ thứ 11

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC