Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 15 – 2017 (10/04/2017 – 16/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 15 – 2017 (10/04/2017 – 16/04/2017)

 

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 10-04-2017
14:00 Họp chuẩn bị tiếp đoàn đánh giá nội bộ  Hệ thống quản lý chất lượng ISO. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Xương, Hiền (HTSV); Thao (DV&TT); Sa (HC-TH); Ngọc (TC-CSVC); Đạt (135); Quyền (43-45). Bùi Quang Việt B.015
THỨ BA/ 11-04-2017
8:00 Hội thảo kỹ năng “Hành trình chinh phục học bổng MBA Top 100”. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Hiền, Lộc, Dung, Xương(HTSV); Thao (DV&TT); sinh viên đăng ký tham gia; VC quan tâm. Phan Thị Thu Hằng A.103
8:00 Họp khởi động đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của UEH năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.205
13:30 Tiến hành đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2017 tại văn phòng Trung tâm. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Sa (HC-TH); Hiền (HTSV). Bùi Quang Việt B.015
15:00 Tiến hành đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2017 tại KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh. Thành phần dự: Đ/c Thắng (BGĐ); Quyền, Tuấn, Quang (43-45). Hà Duy Thắng KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh
THỨ TƯ/ 12-04-2017
9:00 Báo cáo và thảo luận Bộ Tiêu chuẩn đào tạo trực tuyến của Hoa Kỳ. Báo cáo viên: TS. Phan Thị Vân Thanh (K.NNKT). Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
15:00 Tiến hành đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2017 tại KTX 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Đ/c Thắng (BGĐ); Đạt, Nam, Cường (135). Hà Duy Thắng KTX 135 Trần Hưng Đạo
THỨ NĂM/ 13-04-2017
14:00 Khai trương Dịch vụ Giặt sấy cho sinh viên nội trú tại KTX UEH. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ);  Thao, Nguyên (DV&TT); Quyền (43-45); LCH Sinh viên KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh; sinh viên nội trú KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh. Nguyễn Hữu Huy Nhựt KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh
16:00 Khai trương căn tin Cơ sở TDTT Q.8. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Thao, Nguyên (DV&TT); Dương (Q8). Nguyễn Hữu Huy Nhựt TT.TDTT Q.8
THỨ SÁU/ 14-04-2017
9:30 Họp thống nhất về xây dựng hệ thống dữ liệu thống kê dùng chung. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
14:00 Họp bàn công tác giữ xe cho sinh viên tại các cơ sở. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Thao (DV&TT). Phan Thị Bích Nguyệt A.101
THỨ BẢY/ 15-04-2017
CN/ 16-04-2017

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viênLịch công tác tuần tuần lễ thứ 11

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC