Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 15 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 15 – 2017 (10/04/2017 – 16/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 15 – 2017 (10/04/2017 – 16/04/2017)

 

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 10-04-2017
14:00 Họp chuẩn bị tiếp đoàn đánh giá nội bộ  Hệ thống quản lý chất lượng ISO. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Xương, Hiền (HTSV); Thao (DV&TT); Sa (HC-TH); Ngọc (TC-CSVC); Đạt (135); Quyền (43-45). Bùi Quang Việt B.015
THỨ BA/ 11-04-2017
8:00 Hội thảo kỹ năng “Hành trình chinh phục học bổng MBA Top 100”. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Hiền, Lộc, Dung, Xương(HTSV); Thao (DV&TT); sinh viên đăng ký tham gia; VC quan tâm. Phan Thị Thu Hằng A.103
8:00 Họp khởi động đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của UEH năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.205
13:30 Tiến hành đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2017 tại văn phòng Trung tâm. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Sa (HC-TH); Hiền (HTSV). Bùi Quang Việt B.015
15:00 Tiến hành đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2017 tại KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh. Thành phần dự: Đ/c Thắng (BGĐ); Quyền, Tuấn, Quang (43-45). Hà Duy Thắng KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh
THỨ TƯ/ 12-04-2017
9:00 Báo cáo và thảo luận Bộ Tiêu chuẩn đào tạo trực tuyến của Hoa Kỳ. Báo cáo viên: TS. Phan Thị Vân Thanh (K.NNKT). Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
15:00 Tiến hành đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2017 tại KTX 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Đ/c Thắng (BGĐ); Đạt, Nam, Cường (135). Hà Duy Thắng KTX 135 Trần Hưng Đạo
THỨ NĂM/ 13-04-2017
14:00 Khai trương Dịch vụ Giặt sấy cho sinh viên nội trú tại KTX UEH. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ);  Thao, Nguyên (DV&TT); Quyền (43-45); LCH Sinh viên KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh; sinh viên nội trú KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh. Nguyễn Hữu Huy Nhựt KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh
16:00 Khai trương căn tin Cơ sở TDTT Q.8. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Thao, Nguyên (DV&TT); Dương (Q8). Nguyễn Hữu Huy Nhựt TT.TDTT Q.8
THỨ SÁU/ 14-04-2017
9:30 Họp thống nhất về xây dựng hệ thống dữ liệu thống kê dùng chung. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
14:00 Họp bàn công tác giữ xe cho sinh viên tại các cơ sở. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Thao (DV&TT). Phan Thị Bích Nguyệt A.101
THỨ BẢY/ 15-04-2017
CN/ 16-04-2017

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viênLịch công tác tuần tuần lễ thứ 11

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC