Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 15 – 2019 (08/04/2019 – 14/04/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 08-04-2019
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 09-04-2019
00:00
THỨ TƯ / 10-04-2019
09:00 Chương trình thăm quan thực tế doanh nghiệp dành cho sinh viên lớp CLC-ĐHCQ Khóa 42 tại Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT). Thành phần dự: Định (BGĐ); Lộc (HTSV) Huỳnh Thúc Định Lô 17, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè
10:00 Họp giao ban khối giảng dạy quý I năm 2019. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.205
THỨ NĂM / 11-04-2019
09:00 Triển khai công tác chuẩn bị Ngày hội Thực tập và Việc làm TP. Hồ Chí Minh 2019 (HoChiMinh City Career Fair 2019). Thành phần dự: Đ/c Nhựt (BGH); Trúc, Chi (TT&QHCC); Phong, Thành, Định, Xương, Thịnh, Thao, N Vân (HTSV) và đại diện các đơn vị tài trợ và tham gia Ngày hội. Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.205
THỨ SÁU / 12-04-2019
14:00 Họp thống nhất về xây dựng hệ thống dữ liệu thống kê dùng chung. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ BẢY / 13-04-2019
00:00
CN / 14-03-2019
00:00

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC