Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 15 – 2018 (09/04/2018 – 15/04/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 09-04-2018
8:30 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015
9:30 Họp triển khai công tác chuẩn bị đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng UEH. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ);  Xương, Thao, Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân, Sa (VP); Hồng Ngọc, Hoan (135); Phệt, Tuấn, Linh (43-45); Bích Ngọc, Phong (NK); Dương (Q8) Ngô Văn Phong B.013
10:00 Hướng dẫn công tác chuẩn bị đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng UEH. Thành phần dự: Thành, Định (BGĐ);  Xương, Thao, Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân, Sa (VP); Hồng Ngọc, Hoan (135); Phệt, Tuấn, Linh (43-45); Bích Ngọc, Phong (NK) Huỳnh Thúc Định B.013
13:30 Họp rà soát phân công đầu việc của TT HTSV. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 10-04-2018
8:00 Hội thảo: “Con đường ngắn nhất để cải thiện IELTS WRITING lên 6.0”. Báo cáo viên: Mạc Hoàng Thông. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Hiền, Thịnh (HTSV); Trí (135). Huỳnh Thúc Định A.103
9:30 Họp bàn công tác tổ chức Hội thi Tiếng hát Karaoke năm 2018. Thành phần dự: Định (BGĐ). Bùi Quang Việt A.101
THỨ TƯ / 11-04-2018
9:00 Họp triển khai xây dựng kế hoạch đẩy mạnh truyền thông trên các kênh thông tin của trung tâm và nâng cấp website TT HTSV. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Thao, Thịnh (HTSV); Hồng Ngọc (135) Ngô Văn Phong B.015
 14:00 Tiếp Đại diện công ty ALT về chương trình hợp tác. Thành phần dự: Đ/c Định (BGĐ); Xương, Hiền, Thao (HTSV).  Huỳnh Thúc Định  B.015
THỨ NĂM / 12-04-2018
9:30 Dự lễ trao học bổng LOTTE năm 2018. Thành phần dự: Đ/c Định, Lộc (HTSV) và sinh viên nhận học bổng. Quỹ học bổng LOTTE Khách sạn Lotte Legend, 2A – 4A Tôn Đức Thắng, Q.1
9:30 Họp thống nhất phương án khảo sát sinh viên và giảng viên về chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ). Nguyễn Trọng Hoài A.205
13:00 Tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Thành phần dự: Xương (HTSV). Thời gian: Ngày 12 – 14/4/2018. Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh Phan Thiết
15:00 Họp các đơn vị Công đoàn triển khai công tác năm 2018. Thành phần dự: Nguyệt Vân (VP);  Hà (135); Mỹ Dung (43-45) Bùi Quang Việt A.205
15:00 Xem xét hồ sơ, minh chứng chuẩn bị kiểm tra chất lượng ISO.  Thành phần dự: Đ/c Thành, Định (BGĐ); Hiền,Thao (HTSV); Hồng Ngọc, Hoan (135); Phệt, Tuấn, Linh (43-45); Bích Ngọc, Phong (NK). Huỳnh Thúc Định B.013
THỨ SÁU / 13-04-2018
THỨ BẢY / 14-04-2018
CN/ 15-04-2018

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC