Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 14 – 2019 (01/04/2019 – 07/04/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 01-04-2019
Thu Nội trú phí đợt 2/2019 tại KTX 135. Thành phần dự: Ban Giám đốc và Ban quản lý Ký túc xá. Thời gian từ 01/4 – 07/4/2019 Thái Văn Thành KTX 135
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
18:00 Lễ Khai giảng Đại học Vừa làm vừa học đợt 2 – năm 2019. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
THỨ BA / 02-04-2019
09:00 Làm việc với Quỹ học bổng KOVA. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Lộc (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.015
09:30 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Toàn thể đảng viên chi bộ TT.HTSV Ngô Văn Phong B.015
10:00 Họp giao ban Tháng 4/2019. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Lộc, Thao, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Dần, Thúy (VP); Phệt (43-45); Ngọc (135); Dương (Q8) Ngô Văn Phong B.015
14:00 Họp bộ phận Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Lộc, Thao, Thịnh (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.015
THỨ TƯ / 03-04-2019
09:00 Họp phân công công tác tổ chức Career Fair 2019. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Lộc, Thao, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Dần, Thúy (VP). Ngô Văn Phong B.015
THỨ NĂM / 04-04-2019
08:30 Hội thảo “Nguồn nhân lực chất lượng cao cho lao động toàn cầu”; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với giảng viên, sinh viên Đại học Bournemouth (Vương quốc Anh) và đại diện doanh nghiệp Việt Nam. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.116
THỨ SÁU / 05-04-2019
08:00 Họp giao ban khối quản lý tháng 4 năm 2019. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.205
THỨ BẢY / 06-04-2019
CN / 07-03-2019

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC