Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 14 – 2018 (02/04/2018 – 08/04/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 02-04-2018
8:00 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B0.15
 10:00  Họp phân công Tổ bảo vệ cơ sở quận 8 và cơ sở B. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ), Công Thành, Hùng, Dần.  Ngô Văn Phong  B0.15
THỨ BA / 03-04-2018
 8:30 Họp Giao ban khối văn phòng và bộ phận quản lý KTX. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ), Xương, Hiền, Thao, Lộc, Thịnh (HTSV); Sa, N. Vân, M. Vân (VP); Phệt (43-45); H. Ngọc (135); Dương (Q8).  Ngô Văn Phong  B0.15
 9:00  Tiếp Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam bàn về chương trình hợp tác. Thành phần dự: Đ/c Định (BGĐ); Xương, Lộc (HTSV)  Huỳnh Thúc Định  B0.16
 10:00  Báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ Ngày hội nghề nghiệp sinh viên TP. Hồ Chí Minh. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV).  Ngô Văn Phong  B0.15
THỨ TƯ / 04-04-2018
09:00 Họp góp ý kế hoạch Ngày hội nghề nghiệp sinh viên TP. Hồ Chí Minh năm 2018. Thành phần dự: Đ/c Nhựt (BGH); Anh, Chi (TT&QHCC); Phong, Định, Hiền, Xương, Thao (HTSV). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A1.01
 14:00 Hoàn thiện demo phần mềm quản lý học bổng. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Thao, Lộc (HTSV) Huỳnh Thúc Định VP. TT Tin học
THỨ NĂM / 05-04-2018
 08:30  Làm việc về cổng dịch vụ công và cổng thông tin việc làm. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Xương, Thao (HTSV). Ngô Văn Phong  Căn tin A
 10:00  Thường trực Đảng ủy làm việc với các Chi ủy chi bộ. Thành phần dự: Phong, Thành (BGĐ); Xương (HTSV).  Trần Thế Hoàng  A1.03
 14:00  Họp xác định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị. Thành phần dự: Đ/c Khanh, Tiến, Anh (TC-HC); Phong, Thành, Định (BGĐ).  Nguyễn Quốc Khanh  A.205
THỨ SÁU / 06-04-2018
07:00 Dự Hội thảo của CLB Những nhà Quản lý Ký túc xá. Thời gian: 02 ngày 06 và 07/4/2018. Thành phần dự: Thành (BGĐ); H. Ngọc (135); Phệt (43-45); Thịnh (HTSV). Thái Văn Thành Vũng Tàu
 14:30  Họp triển khai Hội thi tìm hiểu các môn Khoa học Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần VIII năm 2018 Thành Đoàn  Hội trường Thành Đoàn
 18:00  Lễ Khai giảng Đại học Vừa làm vừa học đợt 1 – năm 2018 (trúng tuyển bổ sung). Thành phần dự: Định (BGĐ).  Nguyễn Hữu Huy Nhựt  A1.03
THỨ BẢY / 07-04-2018
CN/ 08-04-2018
 9:00  Lễ trao học bổng Nam Long và học bổng Suối Từ. Thành phần dự:  Phong (BGĐ); Xương, Lộc, Thao (HTSV). Ngô Văn Phong  A.105

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC