Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 14 – 2017 (03/04/2017 – 09/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 14 – 2017 (03/04/2017 – 09/04/2017)

 

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 03-04-2017
8:00 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM UEH lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019 – Phiên thứ ba. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Xương (HTSV); Ngọc (TC-CSVC). Nguyễn Đông Phong A.116
THỨ BA/ 04-04-2017
14:00 Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.205
10:00 Họp BCH Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2017 – 2019. Thành phần dự: Chi, Pha, Sa, Thao, T.Hà, Quyền, Dương (BCH). Đoàn Thị Kim Chi B.015
THỨ TƯ/ 05-04-2017
THỨ NĂM/ 06-04-2017
7:30 Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 AL).
7:30 Trực lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 AL). Thành phần dự: Cường (135); Tuấn (43-45). Hà Duy Thắng KTX 135 THĐ, 43-45 NCT
THỨ SÁU/ 07-04-2017
10:00 Trao Quyết định hưởng chế độ hưu trí cho Cô Nguyễn Thị Hải Yến, Thư ký khoa Ngoại ngữ kinh tế. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ BẢY/ 08-04-2017
8:00 Lễ Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hệ Điều hành cao cấp và Khai giảng trình độ tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017, đợt 1. Thành phần dự: Thao (DV&TT); Dần (TC-CSVC). Bùi Quang Việt A.116
CN/ 09-04-2017

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viênLịch công tác tuần tuần lễ thứ 11

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC