Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 13 – 2018 (26/03/2018 – 01/04/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 26-03-2018
8:00 Chúc mừng nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) tại Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Thành phần: Ban Giám đốc. Đoàn thanh niên UEH A.217
9:00 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015
14:00 Họp về Kế hoạch Ngày hội nghề nghiệp năm 2018. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ), Xương, Hiền, Lộc , Thao (HTSV). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 27-03-2018
9:00 Dự lễ trao học bổng “Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank năm 2018″. Thành phần dự: Đ/c Định, Lộc (HTSV) và sinh viên nhận học bổng. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Toà nhà số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM
9:00 Họp trao đổi với Phòng Truyền thông & Quan hệ công chúng về Ngày hội nghề nghiệp năm 2018. Thành phần: Định (BGĐ); Xương (HTSV); Huỳnh Thúc Định A.016
14:00 Họp xét học bổng Nam Long và học bổng Hessen. Thành phần:  Định (BGĐ); Lộc, Xương (HTSV); Mời dự: Hoàng (ĐTN). Huỳnh Thúc Định B.015
THỨ TƯ / 28-03-2018
10:00 Rà soát đánh giá hoạt động nội bộ thuộc Trung tâm và công tác chuyển đổi hệ thống ISO 9001:2015 tại cơ sở Quận 8. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ), Hiền (HTSV); Dương (cơ sở Quận 8) Ngô Văn Phong B.015
16:30 Tham dự buổi góp ý kế hoạch tổ chức Hội thi Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần VIII – năm 2018. Thành phần: Xương (HTSV). Thành đoàn TP.HCM Phòng C6 Thành Đoàn
THỨ NĂM / 29-03-2018
8:30 Rà soát đánh giá hoạt động nội bộ thuộc Trung tâm và công tác chuyển đổi hệ thống ISO 9001:2015 của Nhà khách. Thành phần dự: Thành, Định (BGĐ), Hiền (HTSV); Bộ phận quản lý Nhà khách Huỳnh Thúc Định Nhà khách
10:00 Rà soát đánh giá hoạt động nội bộ thuộc Trung tâm và công tác chuyển đổi hệ thống ISO 9001:2015 của KTX 43-45. Thành phần dự: Thành, Định (BGĐ), Hiền (HTSV); Bộ phận quản lý KTX 43-45 Huỳnh Thúc Định KTX 43-45 NCT
14:00 Chạy Demo Phần mềm quản lý học bổng. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Lộc, Thao (HTSV). Mời: Phụng (K.CNTTKD) Huỳnh Thúc Định Vp. TT Tin học
THỨ SÁU / 30-03-2018
9:00 Rà soát đánh giá hoạt động nội bộ thuộc Trung tâm và công tác chuyển đổi hệ thống ISO 9001:2015 của KTX 135. Thành phần dự: Thành, Định (BGĐ), Hiền (HTSV); Bộ phận quản lý KTX135. Huỳnh Thúc Định KTX 135 Trần Hưng Đạo
13:30 Buổi trao đổi về kỹ năng, kinh nghiệm đánh giá nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2015 do Bộ môn Quản trị chất lượng – Khoa Quản trị phụ trách. Thành phần dự: Định (BGĐ); Hiền (HTSV). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.103
15:00 BGĐ làm việc với bộ phận quản lý KTX. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành (BGĐ); Phệt, H. Ngọc, Nam, Cường (135); Thịnh, Dung, Phương, Tuấn (43-45); Pha (Gia Phú);  Mời dự: Trí (QLĐTTC). Ngô Văn Phong B.015
THỨ BẢY / 31-03-2018
CN/ 01-04-2018

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC