Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 12 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 13 – 2017 (27/03/2017 – 02/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 13 – 2017 (27/03/2017 – 02/04/2017)

class=”table table-bordered”

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 27-03-2017
THỨ BA/ 28-03-2017
18:00 Họp liên tịch cùng Ban Thường vụ Thành đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội. Thành phần dự: Xương (HTSV). Phan Ngọc Anh A.101
THỨ TƯ/ 29-03-2017
15:00 Họp Hội đồng xét học bổng UEH học kỳ đầu 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Lộc, Xương (HTSV). Phan Thị Bích Nguyệt A.101
THỨ NĂM/ 30-03-2017
8:00 Đại hội công đoàn đơn vị TT.HTSV nhiệm kỳ 2017 – 2019. Thành phần dự: Toàn thể đoàn viên công đoàn Trung tâm. Đoàn Thị Kim Chi B.316
8:00 Hội nghị công tác tuyên giáo quý I với nội dung học tập, tìm hiểu tác phẩm “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và tác phẩm “sửa đổi lối làm việ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành phần dự: Xương (HTSV) Thành đoàn TP.HCM Hội trường Nhà VHTN
THỨ SÁU/ 31-03-2017
10:00 Họp triển khai Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX năm 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV) Thành đoàn TP.HCM Hội trường Thành đoàn
11:30 Họp đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ (2017 – 2019). Thành phần dự: Xương (HTSV), Ngọc (TC-CSVC). Phan Ngọc Anh B.112
THỨ BẢY/ 01-04-2017
CN/ 02-04-2017
8:00 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM UEH lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019 – Phiên thứ nhất. Thành phần dự: Xương (HTSV), Ngọc (TC-CSVC). Phan Ngọc Anh A.116
13:30 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM UEH lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019 – Phiên thứ hai. Thành phần dự: Xương (HTSV) , Ngọc (TC-CSVC). Phan Ngọc Anh A.116

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viênLịch công tác tuần tuần lễ thứ 11

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC