Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 12 – 2017 (20/03/2017 – 26/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 12 – 2017 (20/03/2017 – 26/03/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 20-03-2017
THỨ BA/ 21-03-2017
9:00 Họp bàn phương án xếp loại nhân viên khối Dịch vụ. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Sa (HC-TH); Thao (DV&TT); Ngọc (TC-CSVC). Bùi Quang Việt B.015
10:00 Họp đánh giá đầu mục khối lượng công việc. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Chi (CĐ);  Xương, Dung, Hiền, Lộc (HTSV); Thao (DV&TT); Sa(HC-TH); Ngọc, Vân (TC-CSVC); Pha, Đạt, Cường, Nam (135); Hà, Tuấn, Quang (43-45). Bùi Quang Việt B.015
THỨ TƯ/ 22-03-2017
THỨ NĂM/ 23-03-2017
9:00 Làm việc với Trung tâm Anh ngữ AMA về phối hợp hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Hằng (BGĐ); Xương, Lộc  (HTSV). Phan Thị Thu Hằng B.015
14:00 Họp xét thi đua công đoàn 2016 cấp đơn vị, công tác chuẩn bị đại hội công đoàn đơn vị. Thành phần dự: Chi, Sa, Pha, Ngọc, Dung, Dần, Dương (BCH CĐ). Đoàn Thị Kim Chi B.015
15:30 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Bùi Quang Việt B.015
THỨ SÁU/ 24-03-2017
7:30 Trung tâm tới chúc mừng Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017). Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Bùi Quang Việt B.108
8:00 Họp Ban Xây dựng Đề án đào tạo trực tuyến. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.204
10:00 Họp triển khai quy định sử dụng Hội trường, phòng họp, tài sản và trang thiết bị phục vụ công cộng. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Phan Thị Bích Nguyệt A.101
THỨ BẢY/ 25-03-2017
CN/ 26-03-2017
8:00 Lễ kết nạp Đoàn viên mới và Lễ Trưởng thành đoàn, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017). Thành phần dự: Xương (HTSV). Quan Hán Xương Q.8

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viênLịch công tác tuần tuần lễ thứ 11

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC