Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 12 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 12 – 2017 (20/03/2017 – 26/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 12 – 2017 (20/03/2017 – 26/03/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 20-03-2017
THỨ BA/ 21-03-2017
9:00 Họp bàn phương án xếp loại nhân viên khối Dịch vụ. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Sa (HC-TH); Thao (DV&TT); Ngọc (TC-CSVC). Bùi Quang Việt B.015
10:00 Họp đánh giá đầu mục khối lượng công việc. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Chi (CĐ);  Xương, Dung, Hiền, Lộc (HTSV); Thao (DV&TT); Sa(HC-TH); Ngọc, Vân (TC-CSVC); Pha, Đạt, Cường, Nam (135); Hà, Tuấn, Quang (43-45). Bùi Quang Việt B.015
THỨ TƯ/ 22-03-2017
THỨ NĂM/ 23-03-2017
9:00 Làm việc với Trung tâm Anh ngữ AMA về phối hợp hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Hằng (BGĐ); Xương, Lộc  (HTSV). Phan Thị Thu Hằng B.015
14:00 Họp xét thi đua công đoàn 2016 cấp đơn vị, công tác chuẩn bị đại hội công đoàn đơn vị. Thành phần dự: Chi, Sa, Pha, Ngọc, Dung, Dần, Dương (BCH CĐ). Đoàn Thị Kim Chi B.015
15:30 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Bùi Quang Việt B.015
THỨ SÁU/ 24-03-2017
7:30 Trung tâm tới chúc mừng Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017). Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Bùi Quang Việt B.108
8:00 Họp Ban Xây dựng Đề án đào tạo trực tuyến. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.204
10:00 Họp triển khai quy định sử dụng Hội trường, phòng họp, tài sản và trang thiết bị phục vụ công cộng. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Phan Thị Bích Nguyệt A.101
THỨ BẢY/ 25-03-2017
CN/ 26-03-2017
8:00 Lễ kết nạp Đoàn viên mới và Lễ Trưởng thành đoàn, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017). Thành phần dự: Xương (HTSV). Quan Hán Xương Q.8

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viênLịch công tác tuần tuần lễ thứ 11

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC