Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 11 – 2019 (11/03/2019 – 17/03/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 11-03-2019
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
09:30 Họp về Quy định Nội trú tại KTX UEH và Quy trình xử lý sinh viên vi phạm Quy định Nội trú tại KTX UEH. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Thịnh, Thao (HTSV); Ngọc (135); Phệt (43-45) Ngô Văn Phong B.015
14:00 Họp bộ phận Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Lộc, Thao, Thịnh (HTSV) Huỳnh Thúc Định B.015
THỨ BA / 12-03-2019
09:00 Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng UEH. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.205
14:00 Họp về kế hoạch tổ chức Ngày hội nghề nghiệp sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2019. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ TƯ / 13-03-2019
14:00 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018. Thành phần dự: Toàn thể đảng viên chi bộ TT.HTSV Ngô Văn Phong B.015
THỨ NĂM / 14-03-2019
08:00 Chương trình hội thảo chủ đề: Supply Chain Risk Management (Quản trị rủi ro chuỗi cung ứng) và tham quan thực tế doanh nghiệp lớp IBC12K43. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương (HTSV). Xe xuất phát lúc 07h00 tại Hồ con rùa. Bùi Thanh Tráng Cảng Cát Lái (1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh)
15:00 Làm việc với Hiệp hội Cao su Việt Nam  về chương trình chương trình hợp tác. Thành phần dự: Định (BGĐ), Xương (HTSV). Huỳnh Thúc Định A.101
THỨ SÁU / 15-03-2019
09:00 Làm việc với Suntory Pepsico Việt Nam về chương trình đưa sinh viên tham quan thực tế doanh nghiệp. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Thao (HTSV). Huỳnh Thúc Định B.015
THỨ BẢY / 16-03-2019
00:00
CN / 17-03-2019
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC