Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 11 – 2018 (12/03/2018 – 18/03/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 12-03-2018
8:00 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 13-03-2018
9:00 Họp về Kế hoạch Ngày hội nghề nghiệp năm 2018. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ), Xương, Hiền, Lộc, Thao. Mời dự: Thúc Định. Ngô Văn Phong B.015
15:00 Ban giám hiệu gặp gỡ BGĐ Trung tâm. Thành phần: Phong, Thành, Sơn (BGĐ); Mời dự: Định. Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ TƯ / 14-03-2018
14:00 Kiểm tra tình hình sinh hoạt của sinh viên Khu nội trú cơ sở Gia Phú. Thành phần: BGĐ. Ngô Văn Phong Gia Phú
THỨ NĂM / 15-03-2018
 9:00 Làm việc với Công ty Olam Việt Nam về chương trình hợp tác. Thành phần dự: Định (BGĐ), Xương (HTSV); Đại diện Công ty Olam Việt Nam.  Huỳnh Thúc Định  B.015
THỨ SÁU / 16-03-2018
8:00 Chạy Chương trình Hội thi Flashmob “Nữ CNVC-LĐ Thành phố năng động tự tin” năm 2018. Thành phần dự: B. Ngọc, Thao. Công đoàn UEH 55B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1
11:30 Họp các đội vào vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18 – năm 2018. Thành phần dự: Định (BGĐ). Nguyễn Thiện Duy A.105
15:30 Họp góp ý dự thảo kế hoạch Ngày hội nghề nghiệp sinh viên TP. Hồ Chí Minh năm 2018. Thành phần dự: Đ/c Nhựt (BGH); Anh, Chi (TT&QHCC); Phong, Thành, Định, Hiền, Xương, Thao (HTSV); Mẫn, Hoàng (ĐTN). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ BẢY / 17-03-2018
 7:30 Công đoàn UEH tham gia “Phiên chợ nghĩa tình” và Hội thi Flashmob “Nữ CNVC-LĐ Thành phố năng động tự tin” năm 2018. Thành phần dự: B. Ngọc, Thao.  Công đoàn UEH  55B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1
CN/ 18-03-2018
8:00 Chung kết toàn quốc cuộc thi Dynamic 2017. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Trọng Hoài A.116

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC