Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 11 – 2017 (13/03/2017 – 19/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 11 – 2017 (13/03/2017 – 19/03/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 13-03-2017
13:30 Phòng CTCT làm việc với Đoàn – Hội SV về các hoạt động văn nghệ năm 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV) Nguyễn Thiện Duy A.218
14:00 Họp rà soát Kế hoạch Ngày hội việc làm năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Xương (HTSV); Nguyên, Thao (DV&TT); Ngọc (TC-CSVC). Bùi Quang Việt B.015
14:30 Hội ý chuẩn bị tổ chức thi vòng bán kết, vòng chung kết Hội thi OLP các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 – năm 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV) Nguyễn Thiện Duy A.218
THỨ BA/ 14-03-2017
 17:00  Tổ chức vòng bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17, năm 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV)  Nguyễn Thiện Duy A.116
THỨ TƯ/ 15-03-2017
THỨ NĂM/ 16-03-2017
10:00 Trao hồ sơ và sổ BHXH cho viên chức nghỉ hết tuổi lao động: Thầy Nguyễn Công Trí, Khoa Toán – Thống kê. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Trọng Hoài A.204
14:00 Họp góp ý chương trình “Hành trình khởi nghiệp – Mở lối thành công” dành cho sinh viên UEH. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ SÁU/ 17-03-2017
 17:00 Vòng chung kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17, năm 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV).  Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
THỨ BẢY/ 18-03-2017
CN/ 19-03-2017

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viênLịch công tác tuần tuần lễ thứ 11

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC