Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 10 – 2018 (05/03/2018 – 11/03/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 05-03-2018
8:00 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015
9:00 Họp Ban Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2018. Thành phần dự: Xương (VP). Nguyễn Thiện Duy A.218
10:00 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường làm việc với các Chi bộ. Thành phần dự: Phong, Thành, Sơn (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.105
14:00 Họp giải quyết các đề nghị của sinh viên Văn bằng 2 – ĐHCQ. Thành phần dự: Phong (GĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ BA/ 06-03-2018
15:00 BGĐ làm việc với bộ phận Hỗ trợ sinh viên về Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm và Chương trình Tham quan doanh nghiệp Ngô Văn Phong B.015
THỨ TƯ / 07-03-2018
8:00 Trao các Quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý. Thành phần dự: Phong, Thành, Sơn (BGĐ); N.Vân (CTCĐ) Nguyễn Đông Phong A.205
9:00 Họp giao ban Khối quản lý. Thành phần dự: Phong (GĐ) Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ NĂM / 08-03-2018
THỨ SÁU / 09-03-2018
 8:00 Họp về xếp hạng của UEH. Thành phần dự: Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
10:30 Họp chi bộ Trung tâ m Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Toàn thể đảng viên chi bộ. Ngô Văn Phong B.510
THỨ BẢY / 10-03-2018
CN/ 11-03-2018

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC