Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 10 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 10 – 2017 (06/03/2017 – 12/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 09 – 2017 (27/02/2017 – 05/03/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 06-03-2017
9:00 Thường vụ Đảng ủy làm việc với Thường trực Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường. Thành phần dự: Xương (HTSV). Trần Thế Hoàng A.204
10:30 Hội ý về việc tham gia các hội thi do Trung ương Đoàn và Thành Đoàn tổ chức. Thành phần dự: Xương (HTSV). Nguyễn Thiện Duy Phòng CTCT
15:00 Tuyển dụng viên chức Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên: Xét tuyển/Thi môn Chuyên môn nghiệp vụ. Thành phần dự: Xương (HTSV). Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ BA/ 07-03-2017
11:00 Hội nghị cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cụ thể Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017 – 2019). Thành phần dự: Xương (HTSV). Phan Ngọc Anh B.108
13:30 Họp giao ban Ban giám đốc. Mời dự: Chi (CĐ). Bùi Quang Việt B.015
15:00 Họp Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm. Thành phần dự: Chi, Pha, Sa, Ngọc, Dần, Dung, Dương (BCH). Đoàn Thị Kim Chi B.015
17:00 Tổ chức vòng bảng Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17, năm 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV) Nguyễn Thiện Duy A.103
THỨ TƯ/ 08-03-2017
17:00 Tổ chức vòng bảng Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17, năm 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV) Nguyễn Thiện Duy A.103
THỨ NĂM/ 09-03-2017
8:45 Đại hội Đoàn viên chi đoàn CBVC Khối quản lý lần 1. Thành phần dự: Xương (HTSV); Huy, Nguyên, Thư, Thao (DV&TT); Sa (HC-TH); Ngọc, Dần (TC-CSVC); Quyền (43-45); Khánh (CSA); Tươi (Q.8). Chi đoàn CBVC Khối quản lý A.103
11:00 Họp Ban Thường vụ Đoàn trường. Thành phần dự: Xương (HTSV) Phan Ngọc Anh B.109
17:00 Tổ chức vòng bảng Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17, năm 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV) Nguyễn Thiện Duy A.103
THỨ SÁU/ 10-03-2017
8:30 Hội thảo giới thiệu chương trình “Sales Management Trainee 2017″ của Công ty Sun Resources Food. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Xương (HTSV); Nguyên (DV&TT) và sinh viên quan tâm. Phan Thị Thu Hằng A.103
11:30 Họp các đội vào Vòng Bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17, năm 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV) Nguyễn Thiện Duy A.105
14:00 Họp Ban Tổ chức Ngày hội nghề nghiệp sinh viên năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Xương, Lộc, Hiền, Dung (HTSV); Thao, Nguyên (DV&TT); Ngọc (TC-CSVC). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ BẢY/ 11-03-2017
CN/ 12-03-2017
8:00 Khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng (BGĐ); CBVC Q.8. Nguyễn Hữu Huy Nhựt TT.TDTT Q.8

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viênLịch công tác tuần tuần lễ thứ 6

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC