Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 10 – 2017 (06/03/2017 – 12/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 09 – 2017 (27/02/2017 – 05/03/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 06-03-2017
9:00 Thường vụ Đảng ủy làm việc với Thường trực Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường. Thành phần dự: Xương (HTSV). Trần Thế Hoàng A.204
10:30 Hội ý về việc tham gia các hội thi do Trung ương Đoàn và Thành Đoàn tổ chức. Thành phần dự: Xương (HTSV). Nguyễn Thiện Duy Phòng CTCT
15:00 Tuyển dụng viên chức Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên: Xét tuyển/Thi môn Chuyên môn nghiệp vụ. Thành phần dự: Xương (HTSV). Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ BA/ 07-03-2017
11:00 Hội nghị cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cụ thể Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017 – 2019). Thành phần dự: Xương (HTSV). Phan Ngọc Anh B.108
13:30 Họp giao ban Ban giám đốc. Mời dự: Chi (CĐ). Bùi Quang Việt B.015
15:00 Họp Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm. Thành phần dự: Chi, Pha, Sa, Ngọc, Dần, Dung, Dương (BCH). Đoàn Thị Kim Chi B.015
17:00 Tổ chức vòng bảng Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17, năm 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV) Nguyễn Thiện Duy A.103
THỨ TƯ/ 08-03-2017
17:00 Tổ chức vòng bảng Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17, năm 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV) Nguyễn Thiện Duy A.103
THỨ NĂM/ 09-03-2017
8:45 Đại hội Đoàn viên chi đoàn CBVC Khối quản lý lần 1. Thành phần dự: Xương (HTSV); Huy, Nguyên, Thư, Thao (DV&TT); Sa (HC-TH); Ngọc, Dần (TC-CSVC); Quyền (43-45); Khánh (CSA); Tươi (Q.8). Chi đoàn CBVC Khối quản lý A.103
11:00 Họp Ban Thường vụ Đoàn trường. Thành phần dự: Xương (HTSV) Phan Ngọc Anh B.109
17:00 Tổ chức vòng bảng Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17, năm 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV) Nguyễn Thiện Duy A.103
THỨ SÁU/ 10-03-2017
8:30 Hội thảo giới thiệu chương trình “Sales Management Trainee 2017″ của Công ty Sun Resources Food. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Xương (HTSV); Nguyên (DV&TT) và sinh viên quan tâm. Phan Thị Thu Hằng A.103
11:30 Họp các đội vào Vòng Bán kết Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17, năm 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV) Nguyễn Thiện Duy A.105
14:00 Họp Ban Tổ chức Ngày hội nghề nghiệp sinh viên năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Xương, Lộc, Hiền, Dung (HTSV); Thao, Nguyên (DV&TT); Ngọc (TC-CSVC). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ BẢY/ 11-03-2017
CN/ 12-03-2017
8:00 Khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng (BGĐ); CBVC Q.8. Nguyễn Hữu Huy Nhựt TT.TDTT Q.8

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viênLịch công tác tuần tuần lễ thứ 6

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC