Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 1 – 2018 (01/01/2018 – 07/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 1 – 2018 (01/01/2018 – 07/01/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 01-01-2018
Nghỉ tết Dương lịch.
THỨ BA / 02-01-2018
8:00 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong B.015
14:00 Họp ban vận động sinh viên nội trú để cải tạo, nâng cấp Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành, Sơn (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
15:00 Làm việc với phòng CNTT về cổng dịch vụ trực tuyến. Thành phần dự: Đ/c Phong, Sơn (BGĐ); Thao (VP). Ngô Văn Phong P.CNTT
THỨ  TƯ / 03-01-2018
9:00 Họp bàn về Cổng thông tin việc làm.  Thành phần dự: Đ/c Phong, Sơn (BGĐ); Xương, Thao (VP); H. Ngọc (135); Thịnh (43-45). Ngô Văn Phong B.015
15:00 Họp bàn về Cổng thông tin dịch vụ trực tuyến và cổng thông tin việc làm.  Thành phần dự: Đ/c Phong, Sơn (BGĐ); Xương, Thao (VP). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
THỨ  NĂM / 04-01-2018
9:00 Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ khóa 40, 41, 42, 43 – ĐHCQ học kỳ cuối năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Sơn (BGĐ). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.101
9:00 Họp về phần mềm quản lý KTX. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành (BGĐ); Thịnh (43-45); Ngọc (135); Thao (VP). Ngô Văn Phong B.015
15:00 Lễ kết nạp Đảng viên kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2018). Thành phần dự: Xương (VP). Trần Thế Hoàng A.204
THỨ SÁU / 05-01-2018
8:00 Hội nghị Đại biểu CCVC UEH năm học 2018. Thành phần dự: Đ/c Phong, Thành, Sơn (BGĐ); Xương, Vân (VP); Tấn (NK); Thịnh (43-45). Nguyễn Đông Phong A.103
THỨ BẢY / 06-01-2018
8:00 Hội thảo giới thiệu chương trình “Management Trainee Program 2018″ của Công ty FrieslandCampina Việt Nam. Thành phần dự: Đ/c Phong, Sơn BGĐ); Xương, Ngọc, Thao (HTSV). Ngô Văn Phong A.116
CN/ 07-01-2018

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC