Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 09 – 2017 (27/02/2017 – 05/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 09 – 2017 (27/02/2017 – 05/03/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 27-02-2017
8:30 Trung tâm chúc mừng Trạm Y tế nhân kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Chi (CTCĐ). Bùi Quang Việt A.004
10:30 Họp Ban Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17, năm 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV). Nguyễn Thiện Duy A.218
11:30 Họp Ban Thường vụ Đoàn trường. Thành phần dự: Xương (HTSV). Phan Ngọc Anh B.109
12:30 Họp Ban tổ chức Bình chọn và tuyên dương cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc năm 2016. Thành phần: Xương (HTSV). Phan Ngọc Anh B.109
THỨ BA/ 28-02-2017
8:00 Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Thành phần dự: Xương (HTSV). Thành đoàn TP.HCM Hội trường Thành đoàn
10:00 Hội nghị cán bộ giới thiệu nguồn quy hoạch nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo. Thành phần dự: Đ/c Việt, Chi, Hằng (Chi ủy); Xương (HTSV). Nguyễn Đông Phong A.103
11:30 Hội nghị Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XVIII (2014 – 2017). Thành phần dự: Xương (HTSV). Phan Ngọc Anh B.213
THỨ TƯ/ 01-03-2017
7:30 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCD, TNDN năm 2016, cập nhật quy định năm 2017. Thành phần dự: Ngọc (TC-CSVC). Chi cục thuế TP 240-242 Đường 3/2
9:00 Họp triển khai Ngày hội việc làm sinh viên năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Xương (HTSV); Thao (DV&TT). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.105
10:00 Họp các đơn vị Công đoàn triển khai công tác Đại hội, công tác xét thi đua năm 2016. Thành phần dự: Chi, Pha, Sa (BCH CĐ). Lê Tấn Bửu A.103
11:30 Họp Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường. Thành phần dự: Xương (HTSV). Quan Hán Xương B.109
THỨ NĂM/ 02-03-2017
8:30 Hội thảo “Làm chủ bản thân – Làm chủ sự nghiệp”. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Xương, Hiền (HTSV); Nguyên, Thao (DV&TT). Phan Thị Thu Hằng A.103
10:30 Họp thống nhất hoạt động bãi xe 135 Trần Hưng Đạo. Thành phần dự: Đ/c Thắng (BGĐ); V.Long, Pha (135); Thao (DV&TT). Mời dự: Quý (BX135). Hà Duy Thắng Phòng BQL KTX 135 THĐ
14:00 Báo cáo chuyên đề “Quản trị đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Xương (HTSV); Thao (DV&TT); Chi (NK); Đạt (135); Quyền (43-45). Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.103
THỨ SÁU/ 03-03-2017
7:30 Duyệt quyết toán tài chính năm 2016. Thành phần dự: Ngọc (TC-CSVC). Phòng TC-KT Phòng TC-KT
THỨ BẢY/ 04-03-2017
6:00 Tập huấn dã ngoại cán bộ Đoàn – Hội UEH năm 2017 (02 ngày). Thành phần dự: Xương (HTSV). Phan Ngọc Anh Vũng Tàu
CN/ 05-03-2017
8:00 Công tác di dời bãi xe cơ sở B. Thành phần dự: Thao (DV&TT); Dần (TC-CSVC). Bùi Quang Việt Cơ sở B

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 6

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC