Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 08 – 2019 (18/2/2019 – 24/02/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 18-02-2019
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
THỨ BA / 19-02-2019
09:30 UEH – NTU WORKSHOP ON UNIVERSITY GOVERNANCE: SPECIAL ISSUES ON QS RANKING. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Thời gian: 19/02 – 20/02/2019. Nguyễn Đông Phong A.103
THỨ TƯ / 20-02-2019
14:00 Họp giao ban Quý 1/2019. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Xương, Lộc, Thao, Thịnh (HTSV); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Dần, Thúy (VP); Phệt (43-45); Ngọc (135); Dương (Q8) Ngô Văn Phong B.015
THỨ NĂM / 21-02-2019
07:30 Di dời sinh viên (nước ngoài) tại Nhà khách sang Ký túc xá 135. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Bộ phận Quản lý KTX 135 Ngô Văn Phong KTX 135
THỨ SÁU / 22-02-2019
10:00 Lễ Tốt nghiệp Đại học Vừa làm vừa học K2014 TP1; K2015 LTTC/TP1 và K2016 VB2/TP3. Thành phần dự: Phong (BGĐ); Bộ phận phục vụ Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.103
14:00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Thành phần dự: Phong (BGĐ) Nguyễn Đông Phong A.103
THỨ BẢY / 23-02-2019
00:00      
CN / 24-02-2019
00:00      

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC